Světci k nám hovoří...


sv. Xenofon, Marie a synové

Xenophon, Maria, Ioannes et Arcadius

26. ledna, připomínka
Postavení:rodiče a řeholníci
Úmrtí:s. VI.

ŽIVOTOPIS

Xenofon byl senátorem v Cařihradě. S manželkou Marií měli syny Arkádia a Jana. Oba studovali až v Bejrútu. Otcova nemoc je přiměla k návštěvě domova. S otcovským požehnáním se vraceli lodí, která v bouři ztroskotala. Oba se sice zachránili na prknech, ale nevěděli jeden o druhém. Nechtěje zranit rodiče špatnou zprávou ani jeden o sobě nedal vědět. Oba však napadla stejná myšlenka z vděčnosti za svou záchranu vstoupit do kláštera.

Rodiče, nemajíc spojení se syny, pustili se do jejich hledání. Dozvěděli se o ztroskotání lodi, na níž synové pluli, ale s důvěrou v Boží pomoc se vydali na pouť do Jeruzaléma. Prostřednictvím jednoho mnicha se všichni setkali. Po společně vzdaných chválách Bohu projednali i svou budoucnost. Synové se pak vrátili do kláštera a rodiče do Cařihradu vyřídit majetkové záležitosti. Po vzájemné dohodě své jmění rozdali a vstoupili také do kláštera.

Celá rodina, vědoma si křehkosti života a pomíjejícnosti světských hodnot, našla svůj cíl v Bohu.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Timotheus et Titus, ep. Creten (s. I); Theogenes, m. Hippone (asi 257); Paula, vidua (404); Xenophon, Maria, Ioannes et Arcadius (s. VI.); Albericus, abbas (1109); Augustinus (Eystein) Erlandssön (1188); Maria de la Dive (1794); Iosephus Gabriel del Rosario Brochero (1914); Michael Kozal (1943); Gabriel Maria /Ioannes Stephanus/ Allegra (1976)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.