Světci k nám hovoří...


@

Used with permission of The Hagiography Circle

blah. Michael Kozal

Michael Kozal

26. ledna, připomínka
Postavení:biskup a mučedník
Úmrtí:1943

ŽIVOTOPIS

Narodil se 27. 9. 1893 v Ligotě u Krotoszynu (arcidiecéze poznaňská). Absolvoval gymnázium, z něhož si na maturitním vysvědčení odnesl od profesorů poznámku: "V každém ohledu příkladný člověk." Byl předsedou tajného sdružení "Tomáš Zan", které udržovalo polskou kulturu v době germanizačního útisku. Studium teologie začal v Poznani a kvůli válce je dokončil v Hnězdně, kde v únoru 1918 přijal kněžské svěcení.

Věnoval se obzvláště šíření eucharistické zbožnosti, péči o nemocné a chudé a pomáhal při organizaci katolických spolků. Postupně se stal v hnězdenském semináři spirituálem, rektorem a profesorem apologetiky. Nikdy neustupoval zlu a nevolil nebezpečné kompromisy. Vynikal horlivostí a jeho životní cesta byla plná odvahy, odříkání, obětí a modlitby.

Roku 1939 byl jmenován světícím biskupem. V době okupace Polska neohroženě hájil církevní práva. Jako příliš horlivý a neohrožený biskup byl vězněn od 7. 11. 1939. V polovině ledna byl z místního vězení přepraven do Ladu, kde byl vězněn v prostorách bývalého cisterciáckého kláštera. Tam měl ještě kontakt se svou diecézí a zaměřil se na obnovu semináře. Ze své cely pozoroval deportace Poláků a modlil se za ně.

V době napadení Francie došlo v Polsku ke zvýšenému pronásledování církve a otec biskup mons. Kozal se rozhodl obětovat svůj život za záchranu vlasti. V dubnu 1941 byl převezen s ostatními do Inowroclawi a odtud do Dachau, kde dostal číslo 24544 a byl zbaven lidské důstojnosti. Vedle fyzického týrání a ponižování bylo pro něj největším utrpením, že mu byl zamezen přístup do kaple k polským kněžím. Přihodilo se, že ho někdo chtěl některých muk ušetřit, ale on se bránil se slovy: "Kde jsou moji kněží, tam musím být i já."

Při onemocnění tyfem nebyl zařazen ani mezi nemocné. Když do tábora pronikla zpráva o porážce u Stalingradu, řekl: "Už vychází slunce svobody. Teď už mne nepotřebujete."

Večer 26. 1. 1943 zemřel smrtící injekcí. Do úřední zprávy bylo napsáno: "Otrava krve" a byl spálen v kremační peci.

Za blahoslaveného byl prohlášen 14. 6. 1987 Janem Pavlem II. při jeho apoštolské cestě do Polska.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Timotheus et Titus, ep. Creten (s. I); Theogenes, m. Hippone (asi 257); Paula, vidua (404); Xenophon, Maria, Ioannes et Arcadius (s. VI.); Albericus, abbas (1109); Augustinus (Eystein) Erlandssön (1188); Maria de la Dive (1794); Iosephus Gabriel del Rosario Brochero (1914); Michael Kozal (1943); Gabriel Maria /Ioannes Stephanus/ Allegra (1976)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.