Světci k nám hovoří...


sv. Augustin (Eystein) Erlandssön

Augustinus (Eystein) Erlandssön

26. ledna, připomínka
Postavení:arcibiskup
Úmrtí:1188

ŽIVOTOPIS

Narodil se v Norsku do šlechtické rodiny. V Nidarosu na biskupství získal první vzdělání. Asi od roku 1140 studoval ve Francii a nějakou dobu pobýval v nově založeném augustiniánském klášteře svatého Viktora. Zde si vybral za patrona sv. Augustina. Není jisté, kde Augustin Erlandssön přijal kněžské svěcení. Poté, co si ho král Inge Krokrygg (norský panovník 1136–1161) zvolil za dvorního kaplana a později určil za arcibiskupa v Nidarosu, přijal koncem listopadu 1160 od papeže Alexandra III. biskupské svěcení.

Bývá připomínáno jeho přátelství s Tomášem Becketem zejména v souvislosti s cestou, ze které do Nidarosu přivezl vzácnou relikvii, pouzdro s kapkou krve Krista. Agustinovi Erlandssönovi je mimo jiné přičítána zásluha na svatořečení krále Olava (pam. 29. 7.) v roce 1164, protože sepsal jeho biografii. Ve druhé části této knihy uvedl vyprávění o množství zázraků, na kterých měl mít Olav zásluhu.

Jako biskup horlivě bránil jemu svěřenou církev před vládci světa a s obdivuhodnou péčí zajišťoval její růst.

Projevoval také aktivitu proti únosům žen na Island, které se v té době rozmohly. Z politických důvodů, v souvislosti bojů o moc mezi dynastiemi té doby a Augustinův nesouhlasný postoj, musel tento strávit tři zimy v exilu v Anglii. Odtud se vrátil v roce 1183 a za něj se pak začalo s kompletní rekonstrukcí chrámu, která v gotickém stylu pokračovala ještě po jeho smrti.

Augustin Erlandssön zemřel 26. 1. 1188 a byl svatořečený v roce 1229.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Timotheus et Titus, ep. Creten (s. I); Theogenes, m. Hippone (asi 257); Paula, vidua (404); Xenophon, Maria, Ioannes et Arcadius (s. VI.); Albericus, abbas (1109); Augustinus (Eystein) Erlandssön (1188); Maria de la Dive (1794); Iosephus Gabriel del Rosario Brochero (1914); Michael Kozal (1943); Gabriel Maria /Ioannes Stephanus/ Allegra (1976)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.