Světci k nám hovoří...


blah. Josef Batalla Parramón, Josef Rabasa Bentanachs a Jiljí Gil Rodicio

Iosephus Batalla Parramón, Iosephus Rabasa Bentanachs et Ægidii Gil Rodicio*

4. srpna, připomínka
Postavení:mučedník SDB
Úmrtí:1936

ŽIVOTOPIS

Josef Batalla se narodil 15. 1. 1873 v Abelle. Pocházel stejně jako jeho druh J. Rabasa z provincie Lerida na západním okraji Katalánie ve Španělsku. V roce 1900 se stal knězem. Josef Rabasa se narodil 26. 7. 1862 v Noves de Segre a do salesiánského řádu vstoupil v roce 1892, dva roky před J. Batallou. Třetí Španěl Jiljí Gil Rodicio se narodil 20. 3. 1888 v Requejo u Orense, v severozápadní části země. Do stejného řádu vstoupil v roce 1907.

Všichni tři saleziánští spolubratři byli umučeni 4. 8. 1936 v Barceloně. Společně byli také blahořečeni papežem Janem Pavlem II., o 2. postní neděli, 11. 3. 2001 v Římě mezi 233 mučedníky Španělska v letech 1936 - 1939.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Ioannes Maria Vianney (1859); Eleutherius, m. Tarsiæ (s. IV); Fridericus ]anssoone (1916); Henricus Krzysztofik (1942); Iosephus Batalla Parramón, Iosephus Rabasa Bentanachs et Ægidii Gil Rodicio* (1936); Aristarchus Thessalonicensis; Iustinus et Crescentio (258); Hyacinthus, m. Romæ via Labicana (s. III/IV); Ia (ca. 362); Euphronius, ep. Turonen. (573); Rainerius, ep. Spalaten. (1180); C, virgo bononien. (1290); Gulielmus Horne (1540); Gundisalvus Gonzalo (1936); Onuphrius, eremita (995)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.