Světci k nám hovoří...
Bez písemného souhlasu autora není povoleno jakékoliv další veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.
úvodní informace      výběr světce podle měsíců      další spisy autora
-
blah. Jiří Matulaitis
Georgius Matulaitis

27. ledna, připomínka
Postavení:arcibiskup MIC
Úmrtí:1927

ŽIVOTOPIS

Pocházel od Marijampole na Litvě. Kněžské svěcení přijal v roce 1898. Po devíti letech, v době kdy Polsko s Litvou patřily k Rusku, se stal profesorem katolické akademie v Petrohradě a do deseti let se stal arcibiskupem ve Vilně. Jelikož po první světové válce Vilno připadlo Polsku, požádal Pia XI. o změnu a dostal za úkol připravit dohodu mezi vládou litevské republiky a Vatikánem o postavení katolické církve na Litvě (tzv. konkordát).

Na Litvě a Bílé Rusi dal biskup Jiří Matulaitis vzniknout ženským kongregacím mariánů a další obnovil v pohraničí s Polskem. Sám se stal generálním představeným a pak apoštolským vizitátorem. Při jedné z cest zemřel v Kaunasu.

Jan Pavel II. ho v červnu 1987 prohlásil za blahoslaveného.


Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Angela Merici (1540); Vitaliánus (672); Henricus de Ossó y Cervelló (1896); Georgius Matulaitis (1927); Iulianus, m. Soræ (ca. s. II); Iulianus, m. prope Cenomanum (s. III); Devota (ca. 300); Marius, abbas (ca. 550); Theodoricus, ep. Aurelianen (1022); Gilduinus (1077); Ioannes, ep. Morinen. (1130); Manfredus Settala (1217); Rosalia du Verdier de la Sorinicre (1794); Ioannes Maria Muzei seu Senex (1887)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský