Světci k nám hovoří...


@

Used with permission of The Hagiography Circle

sv. Beatrice da Silva Meneses

Beatrix da Silva Meneses

16. srpna, připomínka
Postavení:zakladatelka kongregace RC
Úmrtí:1490

ŽIVOTOPIS

Narodila se v roce 1424 v Ceuta při městě Marokko v době, kdy patřilo k Portugalsku. Byla dcerou savojského vůdce Ludvíka a Anny roz. Lusignanové. Starším bratrem byl Amadeus IX. zvaný Savojský (pozdější světec s pam. 30. 3.). Jako jeho sestra se Beatrice stala v 21 letech dvorní dámou královny Izabely Kastilské. Tu prý doprovázela i za jejím snoubencem Janem II. Údajně v roce 1453 odešla do cisterciáckého kláštera v Toledu. Žila v něm 30 let aniž skládala sliby. Své jmění využívala k almužnám pro chudé.

Asi v 60 letech, kolem roku 1484, Beatrice z cisterciáckého kláštera odešla a založila kontemplativní Kongregaci sester Neposkvrněného Početí blahoslavené Panny Marie (tzv. koncepcionistek). Za přispění královny Izabely získala řeholní sídlo na Gallianě u Toleda. V něm strávila posledních šest let života. Zprvu se jednalo jen o řeholní společenství, které se po schválení za kongregaci rozšířilo po Evropě i do Ameriky.

Beatrice zemřela v 66 letech v Toledu. Blahořečená byla 28. 7. 1926 papežem Piem XI. a kanonizována 3. 10. 1976 papežem Pavlem VI.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Stephanus, rex Hungariæ (1038); Theodorus, ep. Vallensium (s. IV); Rochus, peregrinus (asi 1379); Angelus Augustinus Mazzinghi (1438); Beatrix da Silva Meneses (1490); Simon et Magdalena Bokusai Kyota atque Thomas, Maria et Iacobus Gengoro* (1620); Petra a Sancto Ioseph /Anna Iosepha/, Pérez Florido* (1906); Henricus García Beltrán (1936); Arsacius (ca. 358); Armagilus (s. VI); Frambaldus (ca. 650); Radulphus de Fusteia, . (1129); Laurentius Loricatus (1243); Ioannes a Sancta Martha (1618); Ioannes Baptista Ménestrel (1794); Placidus García Gilabert (1936); Gabriel (Iosephus Maria); Sanchís Mompó (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.