Světci k nám hovoří...


@

Used with permission of The Hagiography Circle

blah. Petra Pérez Florido

Petra a Sancto Ioseph /Anna Iosepha/, Pérez Florido*

16. srpna, připomínka
Postavení:zakladatelka kongregace MD
Úmrtí:1906

ŽIVOTOPIS

Pocházela z Andalusie, jižního okraje Španělska. Narodila se 6. 12. 1845 ve Valle de Abdalajis patřící do provincie Malaga a při sv. křtu dostala jméno Anna. Brzy osiřela a náhradu za pozemskou matku hledala u Nejsvětější Panny, které se rozhodla cele patřit a za jejího přispění všechny síly věnovat službě pro Ježíše. Přála si vstoupit do kláštera a zkoušela to u více řádů, ale v žádném ji nepřijali. Uvádí se, že všechny představené u ní něco znepokojovalo. Anna přitom byla prostá, pokorná a plná radosti. Chodila po ulicích a prosila o almužnu. Ze sebraných peněz večer nakoupila chléb a s bratrem ho šla rozdávat těm nejubožejším, což se otci nelíbilo.

Po nějaké době a jednání s biskupem Manuelem Goméz Salazarem, Anna založila v r. 1880 kongregaci, které dala název: Kongregace sester Matky opuštěných a sv. Josefa de la Montana a pro sebe si zvolila řeholní jméno Petra od sv. Josefa. Přes počáteční potíže podařilo se jí získat dost mladých dívek i přesvědčovat dobrodince k darům pro kostel a klášter.

Jak o ní později řekl papež, celým zapáleným srdcem byla příkladem věrnosti charizmatu, které obdržela od Ducha Svatého a láska byla pro ni normou bytí i působení. Její odkaz citovaný Janem Pavlem II. zní: "Láska nás musí povzbuzovat, láska nám musí dát křídla, abychom postupovali vpřed."

Pod ochranu sv. Josefa svěřovala všechny domy i kaple. Zemřela v mateřinci sv. Josefa de la Montana ve věku necelých 61 let.

Papež Jan Pavel II. ji 16. 10. 1994 v Římě blahořečil.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Stephanus, rex Hungariæ (1038); Theodorus, ep. Vallensium (s. IV); Rochus, peregrinus (asi 1379); Angelus Augustinus Mazzinghi (1438); Beatrix da Silva Meneses (1490); Simon et Magdalena Bokusai Kyota atque Thomas, Maria et Iacobus Gengoro* (1620); Petra a Sancto Ioseph /Anna Iosepha/, Pérez Florido* (1906); Henricus García Beltrán (1936); Arsacius (ca. 358); Armagilus (s. VI); Frambaldus (ca. 650); Radulphus de Fusteia, . (1129); Laurentius Loricatus (1243); Ioannes a Sancta Martha (1618); Ioannes Baptista Ménestrel (1794); Placidus García Gilabert (1936); Gabriel (Iosephus Maria); Sanchís Mompó (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.