Světci k nám hovoří...


@

Used with permission of The Hagiography Circle

blah. Jindřich García Beltrán

Henricus García Beltrán

16. srpna, připomínka
Postavení:mučedník OFMCap
Úmrtí:1936

ŽIVOTOPIS

Je jedním z 12 kapucínů umučených v r. 1936 za občanské války ve Španělsku.

Narodil se 16. 3. 1913 v Almassore u Castellón de la Plana v tortosaaské diecézi (patřící však k regionu Valencie) jako syn Vicence García a Concepción Beltranové. Ve 14 letech odešel studovat ke kapucínům do Massamagrell a 13. 8. 1928 oblékl kapucínský hábit a začal noviciát. V Orihuela (Alicante) se stal bohoslovcem a 17. 9. 1935 složil věčné sliby. Před vypuknutím revoluce přijal jáhenské svěcení a připravoval se na přijetí svátosti kněžství. Věnoval se také hudbě a byl v pěveckém sboru. Žil asketicky a ukládal si větší posty. Když po vypuknutí revoluce v červenci r. 1936 museli všichni řeholníci z Orihuela klášter opustit, odešel k rodičům a začal se připravovat na mučednictví. Jednoho srpnového dne vnikli do domu dva milicionáři a Jindřicha Garcíu odvedli do vězení. Dne 16. 8. byl odveden na "La Pedrera” k popravě. Než skonal volal: "Ať žije Kristus Král!"

Blahořečený byl 11. 3. 2001 v Římě, papežem Janem Pavlem II. i s 12 spolubratry, společně s 233 blahořečenými španělskými mučedníky občanské války.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Stephanus, rex Hungariæ (1038); Theodorus, ep. Vallensium (s. IV); Rochus, peregrinus (asi 1379); Angelus Augustinus Mazzinghi (1438); Beatrix da Silva Meneses (1490); Simon et Magdalena Bokusai Kyota atque Thomas, Maria et Iacobus Gengoro* (1620); Petra a Sancto Ioseph /Anna Iosepha/, Pérez Florido* (1906); Henricus García Beltrán (1936); Arsacius (ca. 358); Armagilus (s. VI); Frambaldus (ca. 650); Radulphus de Fusteia, . (1129); Laurentius Loricatus (1243); Ioannes a Sancta Martha (1618); Ioannes Baptista Ménestrel (1794); Placidus García Gilabert (1936); Gabriel (Iosephus Maria); Sanchís Mompó (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.