Světci k nám hovoří...


sv. Justus a Pastor

Iustus et Pastor

6. srpna, připomínka
Postavení:mučedníci
Úmrtí:304
Patron:Madridu

ŽIVOTOPIS

Tito dva mučedníci byli rodnými bratry, narozenými v Komplutu (dnešní Alkale) poblíž Madridu ve Španělsku. V době Dacianova pronásledování prý Justovi bylo 9 a Pastorovi 13 let. Jejich křesťanské knihy, s nimiž se kvůli touze po mučednictví netajili, byly příčinou jejich uvěznění. Vzhledem k mladickému věku obou vznikly obavy, že by mohla utrpět autorita guvernéra Španělska nebo mezi lidem dojít k povzbuzení víry. Proto bylo rozhodnuto vynechat soudní vyšetřování a oba hochy bitím přimět k odpadu od víry. Jelikož zmrskáním nebylo ničeho dosaženo, oba byli sťati mečem.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Festum Transfiguratiónis Domini; Iustus et Pastor (304); Hormisdas Pp (523); Maria Francisca a Iesu (Anna Maria) Rubatto (1904); Carolus López Vidal (1936); Thaddæus Dulny (1942); Octavianus (1132); Schecelinus (ca. 1138)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.