Světci k nám hovoří...


@

Used with permission of The Hagiography Circle

sv. Marie /Františka/ Rubatto

Maria Francisca a Iesu (Anna Maria) Rubatto

6. srpna, připomínka
Postavení:zakladatelka řeholního institutu
Úmrtí:1904

ŽIVOTOPIS

Narodila se 14. 2. 1844 v Carmagnole poblíž Turína v Itálii. Ve čtyřech letech jí zemřel otec a jejich rodina poznala, co je chudoba. V citlivé Anně Marii rostlo porozumění pro druhé trpící nedostatkem a láskyplný vztah k nim. Zároveň stále více milovala Ježíše a toužila po zasvěceném životě. Proto odmítla bohatého notáře, který v ní našel zalíbení s vážným úmyslem. Chudé sousedky ji proto měly za blázna. Anna pečovala o svoji nemocnou matku až do její smrti a pak v 19 letech odešla do Turína, kde dělala společnici paní Marianě Scoffone a angažovala se v charitativní činnosti. Organizovala sbírky na potřeby chudých, vyučovala děti nejchudších a chodila do nemocnic pomáhat trpícím.

Po smrti paní Scoffone bydlela u provdané sestry a v roce 1883 se s její rodinou přestěhovala do Loano. Jejím duchovním rádcem se stal kapucín P. Angelica Martini da Sestri Ponte. S jeho pomocí v roce 1885 založila novou kongregaci: Institut sester kapucínek, nazývaný Suore Terziarie Cappuccine di Loano. V této kongregaci složila sliby 17. 9. 1886 a přijala řádové jméno Marie Františka od Ježíše. Jako představené se jí podařilo rozšíření institutu nejen po Itálii do Janova, Levante, San Reme, ale r.1892 vyslala skupinu šesti sester i do Montevideo v Uruguay v Jižní Americe.

K dalšímu rozšíření došlo do Argentiny a pak doprovázela své sestry do Alegrea a Maranhao v Brazílii, kde jich několik v roce 1901 zemřelo mučednickou smrtí. Kvůli šíření misijního institutu s širokou službou, zejména trpícím a opuštěným i za mořem, přeplula Marie Františka od Ježíše sedmkrát oceán. Nakonec v Latinské Americe podlehla rakovinnému onemocnění, byla pohřbena v Montevideo a stala se první blahoslavenou v Uruguay. Její slavnostní beatifikace se uskutečnila 10. 10. 1993 v Římě. V tomto městě 15. 5. 2022 byla také kanonizována papežem Františkem.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Festum Transfiguratiónis Domini; Iustus et Pastor (304); Hormisdas Pp (523); Maria Francisca a Iesu (Anna Maria) Rubatto (1904); Carolus López Vidal (1936); Thaddæus Dulny (1942); Octavianus (1132); Schecelinus (ca. 1138)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.