Světci k nám hovoří...


@

Used with permission of The Hagiography Circle

blah. Karel López Vidal

Carolus López Vidal

6. srpna, připomínka
Postavení:mučedník
Úmrtí:1936

ŽIVOTOPIS

Narodil se 15. 11. 1894 v Gandia, ležící při pobřeží, jižně od Valencie. Jako věřící laik se stal kostelníkem kapitulního chrámu. V říjnu 1923 se oženil s Růženou Tarazona Ribanocha. Jeho život byl prostoupen modlitbou a úsilím o křesťanské ctnosti. Byl členem různých hnutí apoštolátu. Uváděn je jako člen Katolické akce v arcidiecézi Valencie. Za občanské války, kterou začali pučisti obsazením strategických míst ve Španělském Maroku 17. července 1936, byl 6. srpna téhož roku uvězněn v Pedrera di Gandía a už po hodině, s odpuštěním svým mučitelům, přijal mučednickou smrt za zvolání: "Ať žije Kristus Král!" Bylo mu 41 let.

Blahořečen byl v Římě 11. 3. 2001 papežem Janem Pavlem II. mezi 233 mučedníky své vlasti.

(Historické pojednání o situaci, k době mučedníků za občanské války ve Španělsku u blah. Josefa Aparicio Sanz.29. 12.)

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Festum Transfiguratiónis Domini; Iustus et Pastor (304); Hormisdas Pp (523); Maria Francisca a Iesu (Anna Maria) Rubatto (1904); Carolus López Vidal (1936); Thaddæus Dulny (1942); Octavianus (1132); Schecelinus (ca. 1138)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.