Světci k nám hovoří...


@

Used with permission of The Hagiography Circle

blah. Viktorie Díaz y Bustos de Molina

Victoria Díaz y Bustos de Molinaw

12. srpna, připomínka
Postavení:katechetka a mučednice
Úmrtí:1936

ŽIVOTOPIS

Pocházela ze španělské křesťanské rodiny. Narodila se 11. 11. 1903 v Sevile. Bylo jí dáno uměleckého nadání, byla pracovitá, skromná a zbožná. Vystudovala vysokou pedagogickou školu, během níž vstoupila do Tereziánského institutu s plánem podílet se na apoštolátu. Od r. 1927 začala učit na státní škole v Cheles v pohraničí s Portugalskem. Další její místo bylo v Hornachuelos, kde se věnovala učitelské práci ve farnosti i charitativní činnosti. Svůj výdělek z převážné části dávala chudým rodinám s dětmi. Byla rozdavatelkou radosti, se kterou žila bezpodmínečnou oddanost Kristu.

Za občanské války v červenci 1936 byl uvězněn místní farář a další měsíc i katechetka Viktorie Díaz y Bustos de Molina. Ve vězení osvědčila svou víru a obětovala se Bohu slovy: "Když je zapotřebí obětovat život, abych se připodobnila Kristu - našemu vzoru, ještě dnes se vzdávám tohoto světa, neboť mým životem je Kristus a smrt ziskem."

Se svým farářem a dalšími 16 vězni byla odvedena na popravu zastřelením. Její poslední slova byla: "Ať žije Kristus Král!" K zastřelení došlo na pokraji opuštěné hornické šachty, do níž bylo její tělo svrženo.

Papež Jan Pavel II. ji 10. 10. 1993 blahořečil.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Ioanna Francisca Frémiot de Chantal (1641); Euplus (304); Anicetus et Photius (s. IV); Innocentius Pp XI (1689); Victoria Díaz y Bustos de Molinaw (1936); Sebastianus Calvo Martínez et VI socii: Gregorius Chirivás Lacambra, Iosephus Pavón Bueno, Nicasius Sierra Ucar, Petrus Cunill Padrós, Venceslaus Clarís Vilaregut, Antonius Perulles Estívill (1936); Florianus Stępniak et Iosephus Straszewski (1942); Carolus Leisner (1945); Muredachus (ca. s. V); Lelia (s. V); Herculanus, ep. Brixien. (s. VI); Porcarius et socii (ca. s. VIII); Carolus Meehan (1679); Petrus Jarrige de la Morelie de Puyredon (1794); Flavius (Atilanus); Argüeso González (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.