Světci k nám hovoří...


blah. Šebestián Calvo Martínez @

blah. Šebestián Calvo Martínez Used with permission of The Hagiography Circle

blah. Šebestián Calvo Martínez a 6 druhů

Sebastianus Calvo Martínez et VI socii: Gregorius Chirivás Lacambra, Iosephus Pavón Bueno, Nicasius Sierra Ucar, Petrus Cunill Padrós, Venceslaus Clarís Vilaregut, Antonius Perulles Estívill

12. srpna, připomínka
Postavení:mučedníci CMF
Úmrtí:1936

ŽIVOTOPIS

Dnes martyrologium uvádí sedm mučedníků z řady bohoslovců - klaretinů, odvedených z kláštera v Barbastro při nočním přepadení 20. 7. 1936, za občanské války ve Španělsku. (První mučedníci z tohoto kláštera jsou připomínáni 2. 8., další od tohoto dne do 18. 8.) V městském vězení je sadističtí vojáci krutě týrali a aby je odvrátili od víry, přivedli k nim prostitutky. Bratři díky své víře a modlitbě zůstali vytrvalí ve věrnosti svým slibům a nikdo se nezřekl obdržených milostí.

Šebestián Calvo Martínez se narodil 20. 1. 1903 v Gumiel de Izan, patřící k Burgos ve Španělsku. Dočasné sliby složil 15. 8. 1920 a kněžské svěcení přijal 13. 7. 1928. Zabit byl ve 33 letech.

Řehoř Chirivás Lacambra se narodil 24. 4. 1880 v Sietamo, patřící k Huescu. Dočasné sliby složil 3. 10. 1897 a stal se koadjutorem. Zabit byl v 56 letech.

Josef Pavón Bueno se narodil 19. 1. 1909 v Cartagena, patřící k Murcii. Dočasné sliby složil 2. 2. 1927 a kněžské svěcení přijal 24. 2. 1934. Zabit byl v 27 letech.

Nikázius Sierra Ucar se narodil 11. 10. 1890 v Cascante, patřící k Navarra. Dočasné sliby složil 25. 8. 1907 a kněžské svěcení přijal 20. 6. 1915. Zabit byl ve 45 letech.

Petr Cunill Padrós se narodil 18. 3. 1903 ve Vic, patřící k Barceloně. Dočasné sliby složil 15. 8. 1920 a kněžské svěcení přijal 17. 12. 1927. Zabit byl ve 33 letech.

Václav Clarís Vilaregut se narodil 3. 1. 1907 v Olost de Llusanes, patřící k Barceloně. Dočasné sliby složil 15. 8. 1927 a jáhenské svěcení přijal 13. 7. 1935. Zabit byl jako student teologie ve 29 letech.

A Antonín Perulles Estívilla je v martyrologiu k této skupině přidán, ač ho většina seznamů vynechává.

Blahořečeni byli společně papežem Janem Pavlem II. 25. 10. 1992 mezi 122 španělskými mučedníky.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Ioanna Francisca Frémiot de Chantal (1641); Euplus (304); Anicetus et Photius (s. IV); Innocentius Pp XI (1689); Victoria Díaz y Bustos de Molinaw (1936); Sebastianus Calvo Martínez et VI socii: Gregorius Chirivás Lacambra, Iosephus Pavón Bueno, Nicasius Sierra Ucar, Petrus Cunill Padrós, Venceslaus Clarís Vilaregut, Antonius Perulles Estívill (1936); Florianus Stępniak et Iosephus Straszewski (1942); Carolus Leisner (1945); Muredachus (ca. s. V); Lelia (s. V); Herculanus, ep. Brixien. (s. VI); Porcarius et socii (ca. s. VIII); Carolus Meehan (1679); Petrus Jarrige de la Morelie de Puyredon (1794); Flavius (Atilanus); Argüeso González (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.