Světci k nám hovoří...
Bez písemného souhlasu autora není povoleno jakékoliv další veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.
úvodní informace      výběr světce podle měsíců      další spisy autora
-

@

Used with permission of The Hagiography Circle

sv. Josef Freinademetz
Iosephus Freinademetz

28. ledna, připomínka
Postavení:misionář SVD
Úmrtí:1908

ŽIVOTOPIS

Pocházel ze selské rodiny na jihu Tyrolska, Narodil se 15. 4. 1852 v Abtei, v Itálii. Stal se knězem a v roce 1878 se připojil k Arnoldu Janssenovi, aby od následujícího roku působil jako steylský misionář v Číně. Odešel tam s Anzerem, který se později stal biskupem. Z prvních rodin, které získali, vyšel první čínský kardinál Tien. Josef Frevademetz téměř po 30 let hlásal slovem i příkladem radostnou zvěst v provincii Šantung za těžkých podmínek pronásledování.

V říjnu 1975 byl blahořečen. Kanonizován byl 5. 10. 2003 papežem Janem Pavlem II. v Římě.


Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Thomas de Aquino (1274); Iulianus Maunoir (1683); Iosephus Freinademetz (1908); Ioannes, presb. apud Lingones (ca. 554); Iacobus, eremita (s. VI); Iulianus, ep. Conchen (ca. 1207); Bartholom, relig. Ordo Camald (1224); Iulianus Maunoir (1683); Iosephus Freinademetz (1908); Maria Aloysia Montesinos Ordu (1937); Olympia (Olga) Bida (1952)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský