Světci k nám hovoří...


sv. Jan z Reomay

Ioannes, presb. apud Lingones

28. ledna, připomínka
Postavení:kněz OSB
Úmrtí:asi 554
Atributy:benediktin, studna, přemožené dráče

ŽIVOTOPIS

Narodil se v 5. století pravděpodobně v Dijonu nebo v Courtangy Côte d'Or do burgundské šlechtické rodiny. Přesný rok narození není znám. Dijon je historické město na východě Francie uváděné za hlavní město departementu Côte-d'Or. Jan, kterého si dnes připomínáme, patřil tehdy do diecéze Langres na území Neustria.

Na začátku dospělosti odešel vyhledat místo pro poustevnický život k Montbardu poblíž Côte-d'Or, které bylo nazýváno Ménétreux-le-Pitois nebo Réôme či Reomay. Zde si zbudoval celu s kaplí. Předmětem jeho rozjímání byly prý vzory poustevníků počínajíce Janem Křtitelem a pozdější motivací pro život byly zásady sv. Makaria z Egypta. Jeho poustevnu začalo navštěvovat stále více zájemců o následování způsobu jeho života. Chtěli ho mít za svého vůdce. Jan se pak rozhodl k útěku a další zkušenosti a rady pro mnišský život získával v opatství Lérins, kam přišel žít jako neznámý mnich. Víme, že se stal knězem, ale údaj, kdy a kde, nemáme. V klášteře Lérins byl asi po 18 měsících poznán jistým návštěvníkem, od kterého se o něm dozvěděl jeho biskup Řehoř v Langres. Ten ho pak požádal o návrat do místa odkud odešel a pověřil ho tam vedením kláštera. Podle zásad sv. Makaria a pravidel, s nimiž se seznámil v Lérins, zde vedl nově založený klášter s velkým prospěchem. Tradují se o něm mnohá legendární podání, která se stala podnětem pro některé jeho atributy bez ohledu na to, zda jde o skutečný nebo symbolický příběh. Například jeho přemožení jedovatého hada či dráčete usazeného ve vykopané studni pouhým gestem kříže by mohlo hovořit o tom, že se Jan v pohanském prostředí postaral o to, že se zde lidem dostalo „živé vody evangelia“. Ze života Jana je uváděn větší počet zázraků a je zdůrazňováno jeho zařazení mezi průkopníky západního mnišství. Zemřel ve vysokém věku.

Jeho klášter v Reomay se stal známým jako Moûtier-Saint-Jean v departementu Côte d'Or.Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Thomas de Aquino (1274); Ioannes, presb. apud Lingones (asi 554); Iacobus, eremita (s. VI); Iulianus, ep. Conchen (asi 1207); Bartholom, relig. Ordo Camald (1224); Iulianus Maunoir (1683); Agatha Lin Zhao, Hieronymus Lu Tingmei et Laurentius Wang Bing (1858); Iosephus Freinademetz (1908); Moyses Tovini (1930); Maria Aloysia Montesinos Ordu (1937); Olympia (Olga) Bida (1952)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.