Světci k nám hovoří...


sv. Julián

Iulianus, ep. Conchen

28. ledna, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:asi 1207

ŽIVOTOPIS

Narodil se v Burgosu ve Španělsku a jako rok narození se vyskytují dva údaje (r. 1127 a 1138). Podobně je tomu později s rokem jeho zvolení biskupem v měsíci červnu (někde je uveden r. 1179 a jinde r. 1196).

Jeho otcem byl prý šlechtic Taur, který mu zajistil vysoké vzdělání. Po katedrální škole v Burgos pokračoval na univerzitě v Palencii. Zde údajně později také vyučoval teologii a filozofii do roku 1163. Následně odešel na nějakou dobu do samoty a po návratu přijal svátost kněžství. Stal se věhlasným kazatelem téměř po celé Kastilii. V tomto rozletu ho mírně přibrzdilo to, že byl jmenován arciděkanem z Toleda a španělským primasem. Otevřenost jeho srdce a touhu realizovat radostnou zvěst mezi chudými v něm nenarušilo ani zvolení za biskupa v Cuenca.

Charakterizován je zvláště svým vztahem k chudým, štědrostí, skromností, pokorou. Nechybí ani pověst zázraků v souvislosti s jeho láskou k potřebným. Mimo jiné je psáno i to, že biskup Julián navštěvoval vězněné a vykupoval je z rukou muslimů.

Všechen svůj volný čas prý trávil výdělečnou prací svých rukou, protože ostatní své příjmy rozdával. Spíše se ale dá tvrdit, že všechen svůj volný čas trávil modlitbou, při které z lásky k chudým pracoval. Podle tradice pletl košíky. Před jeho domem také stávaly koše naplněné potravinami, ze kterých si chudí mohli brát bez prošení a děkování. Vzpomínána je i Juliánova pomoc rozdáváním obilí chudým rolníkům v době nouze. Nikde se nevyskytuje zmínka, že by biskup Julián neměl co dát, pouze jednou z úst jeho sluhy, když dostal příkaz jít rozdávat obilí, neboť věděl, že s obilím jsou na dně. Přesto poslechl, šel a k jeho údivu byla sýpka plná. Mezi uváděné zázraky patří i mnohá uzdravení za života i po Juliánově smrti.

Jeho povýšení k úctě na oltáři v roce 1551 schválil papež Julius III.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Thomas de Aquino (1274); Ioannes, presb. apud Lingones (asi 554); Iacobus, eremita (s. VI); Iulianus, ep. Conchen (asi 1207); Bartholom, relig. Ordo Camald (1224); Iulianus Maunoir (1683); Agatha Lin Zhao, Hieronymus Lu Tingmei et Laurentius Wang Bing (1858); Iosephus Freinademetz (1908); Moyses Tovini (1930); Maria Aloysia Montesinos Ordu (1937); Olympia (Olga) Bida (1952)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.