Světci k nám hovoří...


sv. Ursicin

Ursicinus, m. in Illyrico

14. srpna, připomínka
Postavení:mučedník
Úmrtí:s. IV ca. 390

ŽIVOTOPIS

Byl vojákem v Illyrii, který vyznával víru v Krista. Vynikal statečností, pro kterou se stal velitelem legie - tribunem. Závist vedla jednoho spolubojovníka k tomu, že vrchnímu veliteli oznámil, že Ursicin vyznává křesťanskou víru proti nařízení císaře.

Při soudu prohlásil, že nejedná proti císařským zákonům, pokud neodporují Božím. Odsouzen byl ke stětí mečem.

Na popravišti se jeho udavač prý nemohl dočkat konce a rozhodl se zastoupit kata. Jeho rány mu prý nevyšly a vzbudil hněv přihlížejícího davu, který tohoto udavače ukamenoval.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Maximilianus Maria /Raimundus/; Kolbe (1941); Marcellus, ep. et m. in Siria (ca. 390); Ursicinus, m. in Illyrico (s. IV ca. 390); Eusebius, titularis basilicæ in Urbe s. IV/V (asi 357); Arnulphus, ep. Suessionen (1087); Elisabeth Renzi (1859); Fachananus (s. VI); Sanctus de Urbino Brancorsini (1390); martyres fere DCCC (1480); Franciscus Shoyemon (1633); Vincentius Rubiols Castellów (1936); Felix Yuste Cava (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.