Světci k nám hovoří...


blah. Bartoloměj

Bartholom, relig. Ordo Camald

28. ledna, připomínka
Postavení:kamaldulský mnich (ECMC)
Úmrtí:1224

ŽIVOTOPIS

Narodil se ve 12. století v Pise ve střední Itálii. Pocházel ze vznešeného šlechtického rodu Somigli. Na některých místech je jako jeho rod mylně uváděna jeho přezdívka „Aiutamicristo“. Ta mu byla dána pro jeho častý povzdech nebo by se dalo říci střelnou modlitbu v překladu „Pomoz mi, Kriste!“ či „Kriste, přijď mi na pomoc“. Stal se laickým řeholním bratrem v kamaldulském klášteře San Frediano ve svém rodném městě. Kamaldulský řád je větví benediktinského řádu s přísnějšími pravidly, kterou založil sv. Romuald (pam. 19. 6.). Kamaldulští mniši chodili v bílém hábitu, bosí s oholenou hlavou a dlouhou bradkou, postili se a jedli výhradně to, co si vypěstovali.

Bartoloměj za svého života vynikal ctnostmi a údajně i tajemnými dary a zázraky. Pohřbený byl v klášterním kostele a když později bylo zjištěno, že jeho tělo zůstalo neporušené, bylo přeneseno pod hlavní oltář. Za požáru v roce 1675 byly uchráněny pouze ostatky uložené v sakristii. Bartoloměj byl zařazen mezi blahořečené 10. 9. 1857 papežem Piem IX.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Thomas de Aquino (1274); Ioannes, presb. apud Lingones (asi 554); Iacobus, eremita (s. VI); Iulianus, ep. Conchen (asi 1207); Bartholom, relig. Ordo Camald (1224); Iulianus Maunoir (1683); Agatha Lin Zhao, Hieronymus Lu Tingmei et Laurentius Wang Bing (1858); Iosephus Freinademetz (1908); Moyses Tovini (1930); Maria Aloysia Montesinos Ordu (1937); Olympia (Olga) Bida (1952)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.