Světci k nám hovoří...


blah. Marie /Luisa/ Montesinos Orduña

Maria Aloysia Montesinos Ordu

28. ledna, připomínka
Postavení:panna a mučednice
Úmrtí:1937

ŽIVOTOPIS

Narodila se 3. 3. 1901 ve Valencii ve Španělsku. Již v 6 letech přijala svátost biřmování. Navštěvovala církevní školu, zapojila se do Katolické akce a věnovala se péči o nemocné a potřebám chudých. Denně se účastnila mše svaté a vyznačovala se mariánskou zbožností. Působila jako katechetka až do vypuknutí občanské války s nenávistným pronásledováním ze strany revolucionářů. V Picassetu nedaleko Valencie byla 28. 1. 1937 jako aktivní věřící zabita revolucionáři. Podobně bylo naloženo i s jejím otcem, sestrou, dvěma bratry a jednou tetou.

Papež Jan Pavel II. dne 11. 3. 2001 blahořečil 233 mučedníků z této občanské války, mezi kterými byla i Marie Luisa Montesinos Orduña, jejíž výročí mučednické smrti je dnes připomínáno.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Thomas de Aquino (1274); Ioannes, presb. apud Lingones (asi 554); Iacobus, eremita (s. VI); Iulianus, ep. Conchen (asi 1207); Bartholom, relig. Ordo Camald (1224); Iulianus Maunoir (1683); Agatha Lin Zhao, Hieronymus Lu Tingmei et Laurentius Wang Bing (1858); Iosephus Freinademetz (1908); Moyses Tovini (1930); Maria Aloysia Montesinos Ordu (1937); Olympia (Olga) Bida (1952)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.