Světci k nám hovoří...


@

Used with permission of The Hagiography Circle

blah. Olympie /Olga/ Bida

Olympia (Olga) Bida

28. ledna, připomínka
Postavení:panna a mučednice
Úmrtí:1952

ŽIVOTOPIS

Narodila se v roce 1903 v obci Cebliv ve Lvovské oblasti na západě Ukrajiny a při křtu dostala jméno Olga (Ol'ha, Ольга). Později v Žuzeljani u Sokalu vstoupila do kláštera kongregace sester svatého Josefa a přijala zde řeholní jméno Olympie. V různých obcích působila jako učitelka katechismu. Měla charisma, kterým přispěla k tomu, aby se řadě mladých žen dostalo výchovy a vzdělání. V klášteře se stala novicmistrovou a do její péče patřily také staré a nemocné osoby.

Od roku 1938 údajně byla v klášteře v Chyrivu se spolusestrou Laurentií Herasymiv. Ani za komunistického tlaku po nastolení sovětského režimu se na jejich činnosti nic nezměnilo. Ta se týkala duchovní péče o děti, katechezí a organizování „podzemních“ bohoslužeb i když nebyl k dispozici kněz. Za tuto činnost byly obě sestry v dubnu 1950 zatčeny vojáky NKVD.

Sestra Olympie Bida byla 27. 5. 1950 odsouzena za protisovětskou činnost a deportována i se spolusestrou Herasymiv do Karsku nedaleko Tomska na Sibiři. Zde zemřela ve věku 49 let v důsledku zdravotních problémů a neposkytnutí lékařské péče.

Blahořečená byla 27. 6. 2001 ve Lvově papežem Janem Pavlem II. mezi 25 dalšími ukrajinskými řeckokatolickými mučedníky.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Thomas de Aquino (1274); Ioannes, presb. apud Lingones (asi 554); Iacobus, eremita (s. VI); Iulianus, ep. Conchen (asi 1207); Bartholom, relig. Ordo Camald (1224); Iulianus Maunoir (1683); Agatha Lin Zhao, Hieronymus Lu Tingmei et Laurentius Wang Bing (1858); Iosephus Freinademetz (1908); Moyses Tovini (1930); Maria Aloysia Montesinos Ordu (1937); Olympia (Olga) Bida (1952)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.