Světci k nám hovoří...


sv. Valerius

Valerius, ep. Treviren

29. ledna, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:s. III. ex.
Atributy:biskup s berlou, kniha

ŽIVOTOPIS

Byl biskupem v Trevíru, nastoupil po Euchariovi a jako výmluvný pastýř slovem i příkladem úspěšně šířil evangelium v Galii Belgické a v Porýní na území dnešního Německa.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Sarbelius et Bebaia (asi 250); Papias et Maurus (asi s. III); Constantius, ep. Perusin (asi s. III); Valerius, ep. Treviren (s. III. ex.); Aphraates (asi 378); Gilda Sapiens (570); Sulpicius Severus, ep. (591); Villana de Bottis (1361); Bronislaus Markiewicz (1912); Boleslava Maria Lament (1946)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.