Světci k nám hovoří...


sv. Julián

Iulianus, m. Brivate

28. srpna, připomínka
Postavení:mučedník
Úmrtí:asi s. III
Patron:je vzýván slepými, ochrnutými a postiženými křivou přísahou

ŽIVOTOPIS

Narodil se ve Vienne v Galii (Francii). Stal se vojákem císařské armády a také křesťanem. Sloužil pod velitelem Ferreolem (pam. 18.9), který rovněž přijal víru v Krista. Za Diokleciánova pronásledování ho přítel Ferreol upozornil na nové riziko a doporučil odejít, ale sám zůstal. Julián odešel do Brioude poblíž Auvergne, kde se ukrýval. Jako křesťan byl nakonec zajat a sťat mečem.

Jeho hrob byl navštěvován poutníky, mezi nimi i sv. Řehořem z Tours. U hrobu bylo zaznamenáno uzdravení slepce i některá další. V úctě byl i prach z hrobu, který si někteří odnášeli. Julianovi bylo ve Francii zasvěceno mnoho kostelů a ostatky jeho hlavy byly přeneseny do Viennea.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Augustinus, ep. Hipponen. et doctor Eccl (430); Hermes, m. Romæ (s. III); Pelagius, m. Constantiæ (asi s. III); Iulianus, m. Brivate (asi s. III); Alexander, ep. Cpolitan (asi 336); Moyses (asi 400); Florentina (s. VII); Gulielmus Dean et VII socii: Gulielmus Gunter, Henricus Webley* (1588); Edmundus Arrowsmith (1628); Iuniperus /Michael/ Serra (1784); Ioachima de Vedruna (1854); Ioannes Baptista Faubel Cano et Arthurus Ros Montalt (1936); Iosephus); Ample Alcaide (1936); Alphonsus Maria Mazurek (1944); Restitutus, ep. Carthaginen. (ca. 360); Vicinius (s. IV/V); Vivianus (s. V); Carolus Arnaldus Hanus (1794)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.