Světci k nám hovoří...


blah. Vilém Dean a 7 druhů

Gulielmus Dean et VII socii: Gulielmus Gunter, Henricus Webley*

28. srpna, připomínka
Postavení:mučedníci
Úmrtí:1588

ŽIVOTOPIS

Všech osm mučedníků pochází ze Spojeného království v Anglii. Jde o čtyři kněze apoštolského vikariátu Anglie, jednoho františkánského klerika a dva laiky. V době pronásledování katolíků za královny Alžběty byli ve stejný den, 28. 8. 1588, popraveni na šibenicích v různých částech Londýna nebo v jeho blízkosti.

Společně byli blahořečeni v roce 1929 papežem Piem XI.

Vilém Dean údajně pocházel z Linton-in-Craven od Yorku. Uváděn je jako protestantský duchovní, který konvertoval na katolickou víru. Zvolil si službu Kristu a teologii odešel studovat do Remeše ve Francii.Tam přijal v roce 1581 kněžské svěcení a vrátil se do vlasti jako misionář. Po sedmi letech byl zajat a kvůli kněžskému působení oběšen v Green na východě Londýna.

Vilém Gunter, pocházející z Raglan u Monmouthshire z diecéze Wales, se rovněž stal knězem a za svou věrnost Kristu a jeho Církvi byl oběšen v londýnském Lincoln’s Inn Fields.

Jindřich Webley a Hugo More byli laici. O Jindřichovi se nedostává více informací. Hugo údajně pocházel z Grantham poblíž Lincolnu. Studoval v Oxfordu a zdržoval se krátce i v Remeši. Vrátil se jako katolík do Anglie, kde byl za svou konverzi a pomoc misionářům mučen a oběšen ve stejné části Londýna jako P. Vilém Gunter.

Jakub Claxton (Clarkson) pocházel údajně z Yorku nebo z jeho okolí. Byl oddaným katolíkem. Odešel studovat teologii do Remeše a z Francie se vrátil do Yorku jako misijní kněz. Po zatčení byl odsouzen k pověšení, tažení a rozčtvrcení. Rozsudek byl proveden v Ilseworth.

Robert Morton pocházel údajně z Bawtry poblíž Yorku. Stal se knězem a v Londýně byl popraven podobně jako P. Jakub C.

Tomáš Felton byl bratr blah. Jana Feltona (pam. 8. 8.), jenž zemřel o 18 let dříve. Pocházeli z protestantské rodiny v Bermondsey u Londýna. Stali se katolíky a Tomáš vstoupil do kláštera menších bratrů sv. Františka a stal se klerikem. Po zatčení skončil na šibenici v Hengt v Isleworth.

Tomáš Holford pocházel údajně z Aston od Cheshire, stal se knězem a téhož dne jako ostatní byl za horlivost ve svém povolání popraven v Mile End Green, patřícím k Londýnu.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Augustinus, ep. Hipponen. et doctor Eccl (430); Hermes, m. Romæ (s. III); Pelagius, m. Constantiæ (asi s. III); Iulianus, m. Brivate (asi s. III); Alexander, ep. Cpolitan (asi 336); Moyses (asi 400); Florentina (s. VII); Gulielmus Dean et VII socii: Gulielmus Gunter, Henricus Webley* (1588); Edmundus Arrowsmith (1628); Iuniperus /Michael/ Serra (1784); Ioachima de Vedruna (1854); Ioannes Baptista Faubel Cano et Arthurus Ros Montalt (1936); Iosephus); Ample Alcaide (1936); Alphonsus Maria Mazurek (1944); Restitutus, ep. Carthaginen. (ca. 360); Vicinius (s. IV/V); Vivianus (s. V); Carolus Arnaldus Hanus (1794)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.