Světci k nám hovoří...


Konstantin Carbonell Sempere

Konstantin Carbonell Sempere

Petr Gelabert Amer

Petr Gelabert Amer

Rajmund Grimaltós Monllor

Rajmund Grimaltós Monllor

blah. Konstantin Carbonell Sempere, Petr Gelabert Amer a Rajmund Grimaltós Monllor

Constantinus Carbonell Sempere, Petrus Gelabert Amer et Raymundus Grimaltós Monllor*

23. srpna, připomínka
Postavení:mučedníci TJ
Úmrtí:1936

ŽIVOTOPIS

V roce 1936 za občanské války ve Španělsku, položilo svůj život za přináležitost ke Kristu jedenáct jezuitů z aragonské provincie. První, kněz Tomáš Sitjar Fortiá, byl zastřelen již 19. 8., ostatní do konce roku a jsou připomínáni v den své smrti.

V dnešní den je to kněz Konstantin Carbonell Sempere, který se narodil 12. 4. 1866 v Alcoy ve Španělsku. (Školu navštěvoval ve Valencii.) Ve 20 letech vstoupil do řádu Tovaryšstva Ježíšova a 22. 11. 1886 začal noviciát. Pak ve Veruele absolvoval humanitní studia a začal studovat filosofii, kterou s teologií dokončil v Tortose. Kněžské svěcení přijal v r. 1901 a po dokončení řeholní formace 2. 2. 1903 složil věčné sliby. Pak působil v Gandii, Barceloně, Roquetase a v Alicantě, kde byl představeným kláštera. V r. 1928 byl opět poslán do Gandie jako zpovědník.

Po týdnu od rozpoutání občanské války byl z rána 26. 7. 1936 zajat revolucionáři a odveden do školy přeměněné ve vězení, kde byl i se svými druhy týrán a nakonec čtvrtý den po zastřelení o. Tomáše Sitjara, jenž měl být propuštěn, byl s řeholními bratry Petrem Gelabertem Amerem a Rajmundem Grimaltósem Monllorem za městem Gandie v olivovému háji u lokality Tabernes (směr na Valencii) zastřelen.

Papež Jan Pavel II. všechny tyto mučedníky blahořečil 11. 3. 2001 mezi ostatními jedenácti popravenými jezuity z aragonské provincie.

Petr Gelabert Amer se narodil 29. 3. 1887 v Manacor na Mallorce. Od 9. 2. 1907 byl jezuitou. Vynikal laskavostí a ochotou konat jakékoliv práce. Vystřídal jezuitské komunity v Palma na Mallorca, Veruela, Alicante a Gandia. Tam ho zastihlo úřední rozpuštění řeholních společností. Na nějakou dobu odešel do rodného domova, ale vrátil se a spolupracoval s o. Konstantinem Carbonellem a o. Tomášem Sitjar, se kterým sdílel pokoj. Když v noci na 26. 7. vtrhli revolucionáři do domu, Gelabert vyskočil oknem, ale o. Sitjara odvedli. Když ráno s bratrem Rajmundem zatkli otce Carbonella, Gelabert ho prý nechtěl opustit a byl s nimi uvězněn a společně i zastřelen.

Rajmund Grimaltós Monllor se narodil 3. 3. 1861 v v Puebla Larga u Valencie. Ve 29 letech, 1. 6. 1890, vstoupil do jezuitského řádu asi v Barceloně, kde pak pracoval jako zahradník. Druhým místem jeho řeholního života byla komunita v Gandii. Po jejím rozpuštění žil u jedné rodiny. Jeho zbožný a horlivý vliv neušel pozornosti. S druhy byl zajat a zastřelen.

Do konce roku byli ještě z provincie Aragona umučeni tito jezuitští kněží: Pablo Bori Puig, Darío Hernández Morató, Narciso Basté Basté, Anselmo Simón Colomina a Juan Bautista Ferreres Boluda. S nimi i řeholní bratři: Sales Genovés a José Tarrats Comaposada.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Rosa de Lima (1617); Zach, ep. Hierosolymitan (s. II); Ioannes /Protasius/; Bourdon (1794); Constantinus Carbonell Sempere, Petrus Gelabert Amer et Raymundus Grimaltós Monllor* (1936); Ioannes Maria a Cruce (Marianus); García Méndez (1936); Franciscus Dachtera (1944); Abundius et Irenreus (s. inc.); Archelaus, cf. 23.8. (s. inc.); Cyriacus et Archelaus /m. apud Ostia Tiberina/ (s. inc.); Luppus (s. inc.); Claudius, Asterius et Neon (303); Flavianus, ep. Augustodunen. (s. V/VI); Eugenius, ep. Ardstraten. (s. VI); Florentinus Pérez Romero et Urbanus Gil Sáez (1936); Rosaria (Petra Maria Victoria); Quintana Argos et Seraphina (Emmanuela Iusta); Fernández Ibero (1936); Antonius de Hieracio, eremita (s. X)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.