Světci k nám hovoří...


sv. Aldegunda

Aldegundis

30. ledna, připomínka
Postavení:abatyše OSB
Úmrtí:asi 684
Atributy:řeholnice s růžencem, svíčka nebo voskový sloupek; v Belgii je vyobrazena se svou rodnou sestrou při hašení požáru v klášteře

ŽIVOTOPIS

Pocházela ze šlechtické rodiny Valberta a Bertily. Narodila se v Hainaultu v Galii.

Rodiče ji chtěli provdat jako její sestru Valdetrudu. Aldegunda nějaký čas chtěla žít jako poustevnice a pak vstoupila do kláštera v Maubeuge, u severní hranice dnešní Francie. Stala se tam abatyší za krále Dogoberta.

Zmíněná sestra Valdetruda je připomínána martyrologiem 9. 4. a vychovala tři děti ke svatosti.

O sv. Aldegundě bývá též uváděno, že měla mnohá vidění a v trpělivosti snášela bolestivou rakovinu prsu. Z toho důvodu začala být vzývána proti rakovině.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Martina (asi v první polovině III. s., nejspíš kolem r. 229. Dnešní text martyrologia místo na úmrtí upozorňuje na římskou baziliku jí zasvěcenou v roce 677.); Matthias, ep. Hierosolymitan (s. II); Barsimæus (s. III.); Bathildis (680); Aldegundis (asi 684); Armentarius (po roce 731); Theophilus Iuvenis (792); Adelelmus (1079); Franciscus Taylor (1621); Hyacintha de Mariscottis (1640); Sebastianus Valfré (1710 ); Paulus Hŏ Hyŏb (1840); Thomas Khuông (1860); David Galván (1915); Mucianus Maria (Aloysii) Wiaux (1917); Columba (Iosephus) Marmion (1923); Carmela García Moyón (1937); Sigismundus Pisarski (1943); Maria Bolognesi (1980)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.