Světci k nám hovoří...
Bez písemného souhlasu autora není povoleno jakékoliv další veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.
úvodní informace      výběr světce podle měsíců      další spisy autora
-

@

Used with permission of The Hagiography Circle

sv. Hyacinta de Mariscottis
Hyacintha de Mariscottis

30. ledna, připomínka
Postavení:panna, terciářka OSCI a zakl. OMV
Úmrtí:1640
Patron:terciářek řádu sv. Františka a sv. Kláry
Atributy:oděv klarisek a kříž

ŽIVOTOPIS

Byla dcerou italského hraběte, narodila se r. 1585 a pokřtěna na Klarisu. Traduje se, že v sedmi letech spadla do studně, kde zůstala bez pomoci viset a pro její modlitbu k Panně Marii ji přišli vysvobodit. Vztah k P.M. se však v mládí nerozvíjel, naopak stala se prý marnivou. Když se její mladší sestra Hortenzie provdala, tak na přání rodičů a s rozmrzelostí vstoupila do kláštera klarisek terciářek sv. Bernardina ve Viterbu. Tam přijala jméno Hyacinta. Původně chtěla žít i v klášteře jako vznešená osoba, ale zpovědník jí pomohl k zamyšlení důraznou větou, že "Nebe nenáleží pyšným!" Po letech lhostejnosti a nespokojenosti ji prožité utrpení při druhém onemocnění změnilo a přivedlo ke značné aktivitě na pomoc chudým, nemocným a vězněným. Od svého obrácení žila také asketickým způsobem s mimořádnou skromností.

Z jejích výroků si pro rozjímání můžeme připomenout povzbudivá slova: "Nikdy neupadej pro všední hříchy v malomyslnost. Jsme z křehkého materiálu, nikoliv z mramoru a vrcholu dokonalosti nelze dosáhnout najednou, ale jen po stupních."

V době moru založila dva dobročinné spolky oblátů a oblátek Panny Marie. Panna Maria zavolaná na pomoc v dětství ji i přes období neochoty dovedla ke svatosti, kterou kanonizačním dekretem potvrdil r. 1790 Pius VI.


Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Martina (asi v první polovině III. s., nejspíš kolem r.229. Dnešní text martyrologia místo úmrtí upozorňuje na římskou basiliku jí zasvěcenou v roce 677.); Bathildis (680); Aldegundis (ca. 684); Hyacintha de Mariscottis (1640); (Mucianus Maria (Aloysii) Wiaux (1917); Columba (Iosephus) Marmion (1923); Matthias, ep. Hierosolymitan (s. II); Barsim (s. III); Basilides, m. Alexandriæ (ca. 202); Armentarius (post. 731); Theophilus Iuvenis (792); Adelelmus (1079); Franciscus Taylor (1584); Sebastianus Valfré (1710); Carmela García Moyón (1937); Sigismundus Pisarski (1943)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský