Světci k nám hovoří...


@

Used with permission of The Hagiography Circle

sv. Mucián Wiaux

Mucianus Maria (Aloysii) Wiaux

30. ledna, připomínka
Postavení:řeholník FSC
Úmrtí:1917

ŽIVOTOPIS

Narodil se 20.3. 1841 v Melletu v Belgii a byl pokřtěn jmény Ludvík Josef. Již v 15 letech zažádal o vstup do řádu křesťanských školských bratří. Byl přijat, doplnil si vzdělání, složil sliby a přes 50 let učil v koleji sv. Bertuina v Mallonne. Za okupace v první světové válce prý přispěl k uchránění koleje.

Blahořečený byl 30. 10. 1977 papežem Pavlem VI. a kanonizován 10. 12. 1989 papežem Janem Pavlem II.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Martina (asi v první polovině III. s., nejspíš kolem r. 229. Dnešní text martyrologia místo na úmrtí upozorňuje na římskou baziliku jí zasvěcenou v roce 677.); Matthias, ep. Hierosolymitan (s. II); Barsimæus (s. III.); Bathildis (680); Aldegundis (asi 684); Armentarius (po roce 731); Theophilus Iuvenis (792); Adelelmus (1079); Franciscus Taylor (1621); Hyacintha de Mariscottis (1640); Sebastianus Valfré (1710 ); Paulus Hŏ Hyŏb (1840); Thomas Khuông (1860); David Galván (1915); Mucianus Maria (Aloysii) Wiaux (1917); Columba (Iosephus) Marmion (1923); Carmela García Moyón (1937); Sigismundus Pisarski (1943); Maria Bolognesi (1980)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.