Světci k nám hovoří...


sv. Genesius z Arelate

Genesius, m. Arelate

25. srpna, připomínka
Postavení:katechumen a mučedník
Úmrtí:asi kolem r. 286
Patron:notářů, právních úředníků a snad i katechumenů

ŽIVOTOPIS

Pocházel z provincie Arelate v Gallii (dnešní Francie). Kristovo učení přijal v době, když zastával místo notáře a úředního zapisovatele, tzv. exceptora. Poté co se stal katechumenem, byly vydány edikty, přikazující trestat křesťany. Genesius nejen odmítl podílet se na zákrocích proti křesťanům, ale písemně i veřejně vyznal, že je křesťan. Pak se pokusil o útěk, byl ale chycen vojáky a tak svoji víru dosvědčil při křtu krve. Byl sťat.

POZNÁMKA

V dnešní den, někde až zítřejší, je připomínán ještě jeden sv. Genesius, který je více známý i když ho poslední dvě římská martyrologia neuvádí. Legendy o něm jsou méně spolehlivé, o čemž svědčí např. obraz z r. 1591 od Giovanni Battista Pozzo, v kapli sv. Vavřince v kostele sv. Zuzany v Římě, na němž je Genesius v chrámu křtěný biskupem. Podle legend, hýřících i jeho výroky, neměl možnost přijmout jiný křest než křest krve, podobně jako jeho jmenovec o sto let později. Tento známý herec byl komikem, který úspěšně a mistrně dovedl parodovat a zesměšňovat křesťany. Jednoho večera se při představení obrátil na víru a ze žertů přešel do skutečnosti, takže nepředváděl, ale sám prožíval slova nové víry, jak mu je vnitřní hlas a Boží milost dala poznat. Herec, který konvertoval na jevišti začal hlásat to, co dříve ponižoval. Císař ho dal uvěznit a krutě mučit. Genesius však opakoval: „Kristus je jediný král a kdybych měl pro něho tisíckrát zemřít nevyrvete mi ho ani z úst ani ze srdce.“ Popravili jej mečem asi roku 303 a jako legendární komik se stal patronem všech lidí od divadla.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Benedictus, Ioannes (1003); Ludovicus, Tex Galliæ IX (1270); Iosephus de Calasanz (1648); Genesius, m. Arelate (asi kolem r. 286); Menas (552); Aredius (591); Gregorius, ep. Ultraiecten (775); Thomas Cantelupe (1282); Paulus Ioannes Charles (1794); Maria a Transitu Iesu Sacramenti Cabanillas, virgo (1885); (Methodius Dominicus Trčka*) (1959); Aloysius Urbano Lanaspa (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.