Světci k nám hovoří...


sv. Terezie Jornet Ibars

Teresia a Iesu Jornet Ibars

26. srpna, připomínka
Postavení:řeholnice OSCI
Úmrtí:1897

ŽIVOTOPIS

Narodila se 9. 1. 1843 v Aytoně (provincie Lérida) v Katalánsku ve Španělsku.

Byla neteří P. Františeka Palau y Quer (OCD), který se r. 1861 vrátil do Španělska a konal lidové misie v Katalánsku, přičemž organizoval skupiny, které se staly základem kongregace karmelitánů-misionářů a založil i Institut "Bratři Lásky". Terezie získala vzdělání v Léridě a částečně šla ve stopách svého strýce, který pocházel od Léridy, v ní studoval a neteři pomáhal. Po jeho smrti jí Pán poslal saturnského kněze Lopeze Novoa, za jehož pomoci ještě téhož roku (1872) dosáhla v Barbastru založení kongregace Malých sester pro opuštěné starce. Dům a potřebné schválení pak získala v následujícím roce. Ústav, v němž se se sestrami věnovala péči o osamělé staré muže, vedla až do smrti v 54 letech.

Blahořečená byla 27. 4. 1958 papežem Piem XII. a kanonizována 27. 1. 1974 papežem Pavlem VI.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Melchisedech; Iacobus Retouret (1794); Ioanna Elisabeth Bichier des Ages (1838); (Maria a Iesu Crucifixo /Maria/; Baouardy*) (1878); Teresia a Iesu Jornet Ibars (1897); Ambrosius (Aloysius) Valls Matamales (1936); Maria de Los Ángeles Ginard Martí (1936); Petrus /Alexander/; Max Ginestar (1936); Laurentia /Leucadia/ Harasymiv (1952); Maria Beltrame Quattrocchi, materfamilias (1965); /Martinus Stredonius/ (1649); Maximilianus, m. Romæ (s. inc.); Anastasius, fullo (s. inc.); Victor, m. in Mauretania (s. III/IV); Eleutherius, ep. Autissiodoren. (s. VI); Felix Vivet Trabal (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.