Světci k nám hovoří...


sv. Pomen

Pœmen

27. srpna, připomínka
Postavení:poustevník, opat
Úmrtí:s. IV/V

ŽIVOTOPIS

Tento světec býval také nazýván Pastor. Odešel do egyptské pouště Skete k rozvalinám pohanského chrámu v Terenuth, v starověké provincii Thebaida. Stal se opatem místní skupiny poustevníků. Uvádí se, že byl známý svou strohou disciplinu. V komunitě s jeho vedením spali pouze 4 hodiny denně. Den naplňovali zpěvem, modlitbami a studiem. Pomen měl snahu o prosazení častého přijímání Eucharistie všemi věřícími.

Jeho klášter je uváděný jako jeden z mála, který přežil nájezd barbarů v roce 407. V souvislosti s životopisy sv. Pomena jsou vždy připomínány jeho moudré výroky:

"Počátek zla je nedostatek bdělosti."

"Tichost není ctností, když láska vyzývá k mluvení."

"Živá víra roste s omezením myšlenek na sebe a v mysli upřednostňováním druhých."

"Nauč své srdce být na stráži, když tvůj jazyk učí."

"Nedávej své srdce tomu, co je nemůže uspokojit."

"Pokud máš o sobě malé mínění, budeš mít pokoj, kdekoliv žiješ."

"Pokud jsi tichý, vlastníš klid a mír, kdekoliv žiješ."

"Musíš prchat od smyslností. Je pravdou, že v každé době s ní přichází člověk do boje. Jsi jako muž stojící na pokraji hlubokého jezera a do kterého Nepřítel strká, kdykoliv se mu zlíbí. Ale při vzdálení se od smyslových věcí, jsi jako ten, co stojí od jezera vzdálen. Proti svádění Nepřítele, který tě chce dostat na dno jezera, Bůh ti posílá pomoc a Nepřítel v nenávisti odtáhne."

"Povaha vody je jemná a povaha kamene je tvrdá, ale pokud je láhev pověšena nad kamenem, a voda padá dolů kapka po kapce odnáší pryč kámen. Tak to je se Slovem Božím, je tak jemné a naše srdce jsou tvrdá, ale muž, který slyší Slovo Boží otvírá srdce ohni Božímu."

"Vůči tomu, kdo je dobrý, je třeba činit jednou tolik dobra, ale vůči tomu, kdo je zlý, je třeba dobra činit dvakrát tolik, protože je nemocný."

Proti příliš tvrdé askezi říkával: "Nemáme hubit tělo, nýbrž vášně."

Jeho zásadou bylo, že je dobré mluvit kvůli Bohu i mlčet pro Boha. Přes četnost dochovaných citátů byl Poemon málomluvný, neboť zachovával mlčenlivost. Na otázku proč nemluví odpověděl: "zemřel jsem a zemřelí nemluví."

K jeho úmrtí došlo asi r. 450.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Monica, m. s. Augustini (387); Rufus, m. Capuæ (III/IV); Pœmen (s. IV/V); Cæsarius, ep. Arelaten. (542); Gebhardus (995); Amadeus (1159); Rogerius Cadwallador (1610); David Lewis (1679); Ioannes Baptista de Souzy et Udalricus /Ioannes Baptista/ Guillaume (1794); Dominicus a Matre Dei Barberi (1849); Maria a Columna Izquierdo Albero, virgo (1945); Ioannes, ep. Papien. (ca.825); Mannea (ca. s. IV); Marcellinus, Mannea (ca. s. IV); Petrus, miles (ca. s. IV); Serapion, clericus (ca. s. IV); Narnus (s. IV); Licerius (ca. 540); Guarinus, ep. Sedunen. (1150); Angelus Conti (1312); Antonius a Sancto Francisco (1627); Caius Jiyemon, . (1627); Francisca, m. Nagasakii (1627); Franciscus Kuhioye, . (1627); Franciscus Kurobioye, . (1627); Gaspar Vaz (1627); Lucas Kiyemon (1627); Ludovicus Matsuo Soyemon (1627); Magdalena Kiyota, . (1627); Maria Vaz (1627); Martinus Gómez, . (1627); Michael Kizayemon, . (1627); Ferdinandus González A (1936); Raymundus Martí Soriano (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.