Světci k nám hovoří...


Gebhard: Kresba na skle z r. 1540 pro klášter Petershausen. u Kostnice - Muzeum Louvre

Gebhard: Kresba na skle z r. 1540 pro klášter Petershausen. u Kostnice - Muzeum Louvre

sv. Gebhard

Gebhardus

27. srpna, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:995
Patron:vzývaný za šťastný porod a při nemocech krčních
Atributy:berla, lebka, model kostela či kláštera, tiára

ŽIVOTOPIS

Narodil se 7. 8. r. 949 u Bregenzu v Rakousku jako syn hraběte Oldřicha VI. Jeho matka zemřela při porodu. Byl vychováván u svého strýce, kostnického biskupa Konráda (pam. 26. 11.) v Bádensko-Württemberském kraji Německa. Od něj přijal kněžské svěcení a v roce 979 byl císařem Otou II. potvrzen jako jeho nástupce na biskupském stolci. Neúnavně konal vizitace, navštěvoval kláštery a dbal v nich na přísné dodržování řádových pravidel. Světil nové kostely a pomáhal chudým. Bývá zobrazován s chromým, který se po doteku biskupské berle napřimuje vedle ní. Dále je také vyobrazen s Pannou Marií, která se mu prý zjevila. V roce 983 založil benediktinský klášter Peterhausen u Kostnice, v němž byl ve věku 46 let pohřben. Uctíván začal být již brzy po své smrti.

Za svatého jej prohlásil v roce 1124 papež Kalist II.

K vyzvednutí Gebhardových ostatků došlo v letech 1134 a 1259. Obrazoborci prý r. 1530 hodili jeho ostatky do Rýna. V místě jeho rodného zámku na hoře u Bregenzu stojí poutní kostel s oltářním obrazem z r.1821 a se stropními freskami Gebharda Fugel z r. 1896.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Monica, m. s. Augustini (387); Rufus, m. Capuæ (III/IV); Pœmen (s. IV/V); Cæsarius, ep. Arelaten. (542); Gebhardus (995); Amadeus (1159); Rogerius Cadwallador (1610); David Lewis (1679); Ioannes Baptista de Souzy et Udalricus /Ioannes Baptista/ Guillaume (1794); Dominicus a Matre Dei Barberi (1849); Maria a Columna Izquierdo Albero, virgo (1945); Ioannes, ep. Papien. (ca.825); Mannea (ca. s. IV); Marcellinus, Mannea (ca. s. IV); Petrus, miles (ca. s. IV); Serapion, clericus (ca. s. IV); Narnus (s. IV); Licerius (ca. 540); Guarinus, ep. Sedunen. (1150); Angelus Conti (1312); Antonius a Sancto Francisco (1627); Caius Jiyemon, . (1627); Francisca, m. Nagasakii (1627); Franciscus Kuhioye, . (1627); Franciscus Kurobioye, . (1627); Gaspar Vaz (1627); Lucas Kiyemon (1627); Ludovicus Matsuo Soyemon (1627); Magdalena Kiyota, . (1627); Maria Vaz (1627); Martinus Gómez, . (1627); Michael Kizayemon, . (1627); Ferdinandus González A (1936); Raymundus Martí Soriano (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.