Světci k nám hovoří...


sv. Amadeus

Amadeus

27. srpna, připomínka
Postavení:biskup OCist
Úmrtí:1159

ŽIVOTOPIS

Narodil se kolem r. 1110 na zámku Chatte u Grenobleu ve Francii jako syn hraběte ze Savoyen. Po smrti matky v r. 1119 se mu dostalo výchovy v cisterciáckém klášteře Bonneval u Orléans. Poté byl určitou dobu na dvoře císaře Jindřicha V., odkud odešel do kláštera Clairvaux. Od r. 1139 byl opatem v Hautecombe a v roce 1144 jmenován biskupem v Lausanne.

Amadeův kult byl schválen v letech 1710 a 1903. Jeho hrob byl objeven r. 1911 v katedrále v Lausanne s částečně zachovalými ostatky.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Monica, m. s. Augustini (387); Rufus, m. Capuæ (III/IV); Pœmen (s. IV/V); Cæsarius, ep. Arelaten. (542); Gebhardus (995); Amadeus (1159); Rogerius Cadwallador (1610); David Lewis (1679); Ioannes Baptista de Souzy et Udalricus /Ioannes Baptista/ Guillaume (1794); Dominicus a Matre Dei Barberi (1849); Maria a Columna Izquierdo Albero, virgo (1945); Ioannes, ep. Papien. (ca.825); Mannea (ca. s. IV); Marcellinus, Mannea (ca. s. IV); Petrus, miles (ca. s. IV); Serapion, clericus (ca. s. IV); Narnus (s. IV); Licerius (ca. 540); Guarinus, ep. Sedunen. (1150); Angelus Conti (1312); Antonius a Sancto Francisco (1627); Caius Jiyemon, . (1627); Francisca, m. Nagasakii (1627); Franciscus Kuhioye, . (1627); Franciscus Kurobioye, . (1627); Gaspar Vaz (1627); Lucas Kiyemon (1627); Ludovicus Matsuo Soyemon (1627); Magdalena Kiyota, . (1627); Maria Vaz (1627); Martinus Gómez, . (1627); Michael Kizayemon, . (1627); Ferdinandus González A (1936); Raymundus Martí Soriano (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.