Světci k nám hovoří...


@

Used with permission of The Hagiography Circle

blah. Jan de Souzy a Udalrik Guillaume

Ioannes Baptista de Souzy et Udalricus /Ioannes Baptista/ Guillaume

27. srpna, připomínka
Postavení:mučedníci
Úmrtí:1794

ŽIVOTOPIS

Jan de Souzy se narodil 24. 3. 1732 v La Rochelle při Charente-Maritime a byl knězem diecéze La Rochelle.

Udalrik Guillaume se narodil 1. 2. 1755 v Fraisans u Doubs, rovněž ve Francii a působil v De La Salle Brothers v diecéze La Rochelle-Saintes.

Oba měli přidané jméno sv. Jana Křtitele a stali se mučedníky Francouzské revoluce. Hlavním důvodem jejich mučednické cesty bylo odmítnutí složit přísahu na revoluční ústavu schválenou 12. 7. 1794. Dostali se do vězení Rochefort a pak na palubu vězeňské lodi Deux-Associés, která přeplněná kněžími a řeholníky z přístavu Rochefort s nimi odplula k ostrovu Aix, kde zakotvila a vězni za neslýchaně krutých podmínek čekali na pozvolnou smrt, která přicházela snad nejčastěji z infekce. Oba mučedníci se odchodu na věčnost dočkali téhož dne 27. srpna a jsou společně vzpomínáni.

Blahořečeni byli v Římě 1. 10. 1995 papežem Janem Pavlem II. společně s dalšími 62 francouzskými mučedníky.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Monica, m. s. Augustini (387); Rufus, m. Capuæ (III/IV); Pœmen (s. IV/V); Cæsarius, ep. Arelaten. (542); Gebhardus (995); Amadeus (1159); Rogerius Cadwallador (1610); David Lewis (1679); Ioannes Baptista de Souzy et Udalricus /Ioannes Baptista/ Guillaume (1794); Dominicus a Matre Dei Barberi (1849); Maria a Columna Izquierdo Albero, virgo (1945); Ioannes, ep. Papien. (ca.825); Mannea (ca. s. IV); Marcellinus, Mannea (ca. s. IV); Petrus, miles (ca. s. IV); Serapion, clericus (ca. s. IV); Narnus (s. IV); Licerius (ca. 540); Guarinus, ep. Sedunen. (1150); Angelus Conti (1312); Antonius a Sancto Francisco (1627); Caius Jiyemon, . (1627); Francisca, m. Nagasakii (1627); Franciscus Kuhioye, . (1627); Franciscus Kurobioye, . (1627); Gaspar Vaz (1627); Lucas Kiyemon (1627); Ludovicus Matsuo Soyemon (1627); Magdalena Kiyota, . (1627); Maria Vaz (1627); Martinus Gómez, . (1627); Michael Kizayemon, . (1627); Ferdinandus González A (1936); Raymundus Martí Soriano (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.