Světci k nám hovoří...


@

Used with permission of The Hagiography Circle

blah. Marie Pilar Izquierdo Albero

Maria a Columna Izquierdo Albero, virgo

27. srpna, připomínka
Postavení:laická zakladatelka kongregace
Úmrtí:1945

ŽIVOTOPIS

Narodila se 27. 7. 1906 v Zaragoze ve Španělsku do velmi chudé rodiny. Měla čtyři sourozence a všichni byli vychováváni v duchu lásky k Bohu i k lidem. Jako malou ji trápila diskriminace kvůli chudobě, pro kterou nemohla do školy a musela snášet nejedno pokoření. Velmi dobře proto rozuměla ostatním chudým, kterým toužila co nejvíce pomoci. Ve 12 letech ji postihlo dosud neznámé onemocnění, které bylo pro lékaře záhadou. Po několika letech se z něj v Alfameně, kde byla ze zdravotních důvodů, neznámo jak, uzdravila. V 16 letech nastoupila v Zaragoze na práci v továrně vyrábějící punčochy. Stala se oblíbenou pro svou dobrotu, svědomitou pracovitost i pokoru spojenou se spokojeností.

Ve 20 letech ji cestou z práce potkala těžká nehoda. Je popsána někde jako vypadnutí z elektriky a jinde sražení elektrikou. Zlomenina pánve nebyla tím nejhorším, dalšími následky byly vícečetné cysty, paralýza znamenající ochrnutí a ztráta zraku.

Utrpení někoho zlomí, jiného zocelí. Marie Pilar v něm vnitřně dozrála. Jak se sama vyjádřila, v kříži utrpení nacházela velkou lásku Ježíše Krista, která ji udržovala při životě. Bydlela v ulici Cerdan č. 24 a z tohoto příbytku, zcela bezvládná, učinila školu spirituality, oázu světla, místo modlitby přinášející pokoj a radost všem návštěvníkům, které přitahovala jako magnet. Když začala zuřit občanská válka, získávali zde potřebná povzbuzení, naději i víru v dobro, které zvítězí. Již v roce 1936 začala uvažovat o založení společenství, které by bylo zaměřené na skutky milosrdenství a konalo apoštolát mezi nejchudšími.

Na svátek Neposkvrněného Početí P.M. v r. 1939, Marie prožila v šoku náhlé uzdravení, které přijala jako zázrak od Panny Marie. Protože bylo náhlé a úplné, mohla se s kamarádkami vydat do Madridu za účelem uskutečnění plánu vytvoření Zbožného společenství misionářek Ježíše, Marie a Josefa (Pia Unione di Gesu, Maria, Giuseppe), které se později stalo kongregací. K prvnímu potvrzení od místního ordináře došlo až v r. 1942. Začátky provázelo mnoho neporozumění a nespravedlivých pomluv i přijatá rada zpovědníka, aby Marie Pilar odstoupila.

Při cestě do San Sebastiana 9. 12. 1944 byla účastnicí dopravní nehody. Utrpěla zlomeninu nohy, která vyprovokovala zhoubný nádor. Umírala v 39 letech v San Sebastian s vědomím splněného úkolu, pro který se jí zázrakem dostalo zdraví, a i když opouštěla sestry s trochou lítosti, řekla jim: "v nebi vám budu užitečnější." Po její smrti došlo k upevnění kongregace a v roce 1947 byla uvedena do života s názvem "Misijní dílo Ježíše a Marie." Toto její dílo se během času rozšířilo a mimo Španělsko působí v Kolumbii, Ekvádoru, ve Venezuele, v Itálii a v Mozambiku.

Marie Pilar Izquierdo Albero byla blahořečená 4. 11. 2001 papežem Janem Pavlem II., který při slavnosti shrnul její život do slov: "Toužila velebit Boha a obětovala mu svou lásku a obětavost. Její život se vyznačoval utrpením, a to nejen fyzickým. Vše konala z lásky k tomu, který nás miloval první a trpěl pro spásu všech."

A končil větou: "Kéž příklad jejího obětavého a velkodušného života nám nyní pomáhá lépe sloužit těm, kteří to potřebují, aby se současný svět stal svědkem oživující síly Kristova evangelia."

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Monica, m. s. Augustini (387); Rufus, m. Capuæ (III/IV); Pœmen (s. IV/V); Cæsarius, ep. Arelaten. (542); Gebhardus (995); Amadeus (1159); Rogerius Cadwallador (1610); David Lewis (1679); Ioannes Baptista de Souzy et Udalricus /Ioannes Baptista/ Guillaume (1794); Dominicus a Matre Dei Barberi (1849); Maria a Columna Izquierdo Albero, virgo (1945); Ioannes, ep. Papien. (ca.825); Mannea (ca. s. IV); Marcellinus, Mannea (ca. s. IV); Petrus, miles (ca. s. IV); Serapion, clericus (ca. s. IV); Narnus (s. IV); Licerius (ca. 540); Guarinus, ep. Sedunen. (1150); Angelus Conti (1312); Antonius a Sancto Francisco (1627); Caius Jiyemon, . (1627); Francisca, m. Nagasakii (1627); Franciscus Kuhioye, . (1627); Franciscus Kurobioye, . (1627); Gaspar Vaz (1627); Lucas Kiyemon (1627); Ludovicus Matsuo Soyemon (1627); Magdalena Kiyota, . (1627); Maria Vaz (1627); Martinus Gómez, . (1627); Michael Kizayemon, . (1627); Ferdinandus González A (1936); Raymundus Martí Soriano (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.