Světci k nám hovoří...


sv. Tomáš Khuong

Thomas Khuông

30. ledna, připomínka
Postavení:mučedník OP
Úmrtí:1860

ŽIVOTOPIS

Narodil se v roce 1789 v Nam Hòa v Hung Yên na severu Vietnamu do vznešené rodiny. Vyrůstal mezi křesťany a stal se knězem v apoštolském vikariátu Central Tonkin. Po vysvěcení vstoupil do dominikánského bratrstva kněží a působil v diecézi Thái Bình. Za pronásledování se opakovaně dostal do vězení Minh-Manh, ale byl odtud propuštěn. Po zatčení 29. 12. 1859 v Tran Xa se stal vězněm v Hưng Yên a když mu bylo 30. 1. 1860 nařízeno podupat kříž, poklekl vedle něj, políbil ho a začal se modlit. Hned nato byl sťat sekerou.

Blahořečený byl 29. 4. 1951 papežem Piem XII. a kanonizován 19. 6 1988 papežem Janem Pavlem II. spolu s dalšími 116 mučedníky působícími ve Vietnamu. Mimo den vlastní mučednické smrti jsou připomínáni slavením společné památky 24. 11. v čele se sv. Ondřejem Dung Lac.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Martina (asi v první polovině III. s., nejspíš kolem r. 229. Dnešní text martyrologia místo na úmrtí upozorňuje na římskou baziliku jí zasvěcenou v roce 677.); Matthias, ep. Hierosolymitan (s. II); Barsimæus (s. III.); Bathildis (680); Aldegundis (asi 684); Armentarius (po roce 731); Theophilus Iuvenis (792); Adelelmus (1079); Franciscus Taylor (1621); Hyacintha de Mariscottis (1640); Sebastianus Valfré (1710 ); Paulus Hŏ Hyŏb (1840); Thomas Khuông (1860); David Galván (1915); Mucianus Maria (Aloysii) Wiaux (1917); Columba (Iosephus) Marmion (1923); Carmela García Moyón (1937); Sigismundus Pisarski (1943); Maria Bolognesi (1980)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.