Světci k nám hovoří...


@

Used with permission of The Hagiography Circle

sv. Vincenc Maria Strambi

Vincentius Maria Strambi

1. ledna, připomínka
Postavení:biskup CP
Úmrtí:1824

ŽIVOTOPIS

Narodil se na Nový rok 1745 v Civitavecchia, poblíž Říma. Ve 23 letech byl sv. Pavlem od Kříže přijat za člena kongregace pasionistů. Zprvu působil v Umbrii a u Neapole. Úspěšně šířil víru a mnohé mladé muže přivedl ke kněžskému povolání. Stal se provinciálem a generálním konsultorem svého řádu. V roce 1801 jej papež Pius VII. jmenoval biskupem v Maceratě-Tolentinu. Od mládí mu ležely na srdci potřeby chudých a jako biskup se hodně uskrovňoval, aby je mohl více podporovat. Dal také postavit sirotčinec. Jeho heslem bylo: "Passio Domini." V letech 1804-1814 byl Napoleonem I. vypovězen do Novary, protože odmítl přísahu věrnosti pro věrnost papeži. V posledním roce života složil pro pokročilý věk břímě biskupského úřadu, které nesl s velkou odpovědností a pečlivostí. Z pokynu papeže Lva XII., jenž jej povolal za svého rádce, byl ubytován na Kvirinalu, avšak po 40 dnech v den svých 79 narozenin zemřel.

V roce 1925 byl blahořečen a v roce 1950 kanonizován.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Maria Virgo, sancta Dei Genetrix ; Iustinus, episcopus (asi s. IV); Almachius (391); Eugendus (516); Fulgentius, ep. Ruspen (533); Clarus, abbas Viennen (660/670); Frodobertus (asi 667); Gulielmus, abbas Divionen (1031); Odilo (1049); Hugolinus, eremita (s. XIV.); Iosephus Maria Tomasi (1713); Ioannes et Renatus Lego (1794); Vincentius Maria Strambi (1824); Valentinus Paquay (1905); Sigismundus Gorazdowski (1920); Petrus Iacobus Cortasa Monclú, Narcissus Baldomerus Arribas Arnaiz, Eugenius Néstor Ctesiphon Ortega Villamudrio et Colombanus-Paulus Oza Motinot Henricus (1937); Aloysius Grozde (1943); Marianus Konopiński (1943); Zdislava (1252)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.