Světci k nám hovoří...
Bez písemného souhlasu autora není povoleno jakékoliv další veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.
úvodní informace      výběr světce podle měsíců      další spisy autora
-
sv. Marcela
Marcella, vidua romana

31. ledna, připomínka
Postavení:vdova
Úmrtí:410

ŽIVOTOPIS

Byla vznešenou Římankou s velkými intelektuálními schopnostmi. Za 7 měsíců po svatbě ovdověla a odmítla se znovu vdát, protože se zaslíbila Kristu. Do Říma přišla zpráva o Otcích pouště a Marcela se nechala oslovit duchovními ideály. Ve svém velkém domě na Aventinu zorganizovala skupinu žen a dívek, s nimiž vedla asketický život na způsob řeholního společenství. Vyučovala je ve znalosti Písma, které s nimi četla, a vedla společné modlitby. Všechen svůj majetek, kromě domu a nábožných knih, rozdala chudým.

V Římě se seznámila se sv. Jeronýmem, jakmile přijel. Navázaný kontakt využila pro společenství ve svém domě. Jak sv. Jeroným sám dosvědčuje, o všem, co přijímala, předem rozvažovala a tak ji považoval více za svou kritičku než žákyni.

Za drancování Říma vojskem gótského krále Alaricha byla krutě mučena, aby prozradila kam ukryla své poklady, odpovídající velikosti domu. Vojáci nebyli schopni uvěřit, že majetek byl rozdán chudým. Přesto odtáhli s nepořízenou. Marcela však na následky mučení zemřela.


Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Ioannes Bosco (1888); Franciscus Xaverius Maria Bianchi (1815); Marcella, vidua romana (410); Geminianus, ep. Mutinen. (s. IV); Ludovica Albertoni (1533); Victorinus, Victor, Nicephorus, Claudius, Diodorus, Serapion et Papias, m. Corinthi (ca. 250); Metranus (ca. 249); Cyrus et Ioannes, m. Alexandriæ (s. IV); Abraham, ep. Arbelen (345); M (ca. 626); Iulius, presb (s. IV in.); Waldus (s. VII); Eusebius, eremita (884)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský