Světci k nám hovoří...


sv. Zuzana

Susanna, titularis basilicæ in Urbe

11. srpna, připomínka
Postavení:mučednice
Úmrtí:století neznámé
Patron:Říma; vzývána proti neštěstí, proti pomluvám i proti dešti
Atributy:palma, kniha a meč, je zobrazována v římských šatech

ŽIVOTOPIS

Bývá uváděna jako dcera vznešeného Římana Gabina a neteř papeže Gáje. Podle toho by žila ve 3. nebo 4. století a k jejímu umučení mohlo dojít za Diokleciána v blízkosti přelomu století.

Zuzaně se dostalo vzdělání i daru křesťanské víry. Její otec se po ovdovění se stal knězem a Zuzana se rozhodla zaslíbit jen Kristu. Císař Dioklecián si prý zamanul udělat z ní manželku syna a spolupanovníka Galeria Maximina. Zuzana to odmítla slovy: "Nikdy se nespojím s pohanem! Bohu vděčím za víru a setrvám ve věrnosti Kristu." Námluvčí prý ji chtěl dle zvyklosti políbit, ale ona reagovala slovy: "Co jsem dosud nedovolila žádnému, nedovolím modloslužebníkovi." Pro odmítnutí sňatku s pohanem byla uvězněna. Když jí byla nabízena milost za uctění zlaté sošky modly, (asi římského boha Jupitera) srazila prý ji na zem se zvoláním: "Bože uchovej, abych se dopustila takové ohavnosti!" V rukách pronásledovatele víry takový postoj znamenal jistou smrt a Zuzanu čekal popravčí meč. V místě jejího domu byla uctívána již na konci IV. století. Její ostatky jsou uloženy na Kvirinálu v Římě.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Clara de Asisio (1253); Philomena, virgo et m. Romæ (302); Tiburtius, m. Romæ (s. III/IV in.); Alexander Carbonarius (s. III); Equitius (ante 571); Gaugericus (ca. 625); Rufinus, ep. Asisien. (ca. s. IV); Cassianus, ep. Beneventan. (s. IV); Rusticola (632); Ioannes Sandys, Stephanus Rowsham et Gulielmus Lampley* (1586,1587 et 1588); Taurinus, ep. Ebroicen. (ca. s. V); Attracta (s. V); Ioannes Georgius Rhem (1794); Susanna, titularis basilicæ in Urbe (století neznámé); Raphael Alonso Gutiérrez (1936); Michael Domingo Cendra (1936); Carolus Díaz Gandía (1936); Mauritius Tornay (1949)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.