Světci k nám hovoří...


@

Used with permission of The Hagiography Circle

sv. Jindřich Morse

Henricus Morse

1. února, připomínka
Postavení:kněz, mučedník
Úmrtí:1645
Patron:Anglie

ŽIVOTOPIS

Pocházel z východní Anglie. V době studia práv konvertoval a v Římě se stal knězem. Jako misionář opakovaně působil v Anglii, odkud byl 3x vypovězen. Mimořádně obětavě tam pomáhal v době moru. Nakonec byl popraven za to, že přivedl mnoho lidí do katolické církve.

ŽIVOTOPIS PRO MEDITACI

ŠTVANEC PRO KRISTA

Narodil se v protestantské rodině v hrabství Norfolk ve východní Anglii r. 1595. Když se stal studentem práv, došel vlastním úsilím k přesvědčení o pravosti katolické církve a v 19 letech přešel do této církve. Ve studiu pokračoval na severozápadě Francie v Douai.

Roku 1618 se vrátil do Anglie, ale pro odmítnutí protikatolicky zaměřené přísahy věrnosti byl vypovězen. V prosinci jej pak přijali v Římě mezi anglické studenty teologie s krycím jménem Cuthbert Claxton. Po vysvěcení v červnu 1624 odejel do Anglie, aby tam vykonával kněžskou službu v kostele sv. Antona v Heatone. Po roce působení byl uvězněn v městě Newcastle. Brzy za ním přivezli jeho nástupce ve farnosti jezuitu Johna Robinsona a společně byli přemístěni do zámeckého vězení v Yorku. Tam pod vedením tohoto spoluvězně prožil řeholní noviciát a složil sliby jezuitského řádu.

V roce 1627 byl propuštěn a zároveň vypovězen ze země. Odešel do Vlámska, kde ve Wattene pokračoval v řeholní formaci a působil mezi anglickými vojáky zařazenými do španělské armády. Po šesti letech se tajně vrátil do Anglie a jako Cuthbert Claxton působil v Londýně. V době morové epidemie, která začala r. 1636, poskytoval hmotnou i duchovní pomoc více jak 400 katolickým i protestantským rodinám. Byl nakažen, ale vyléčil se. Svou mimořádnou obětavostí přivedl do katolické církve více jak 500 lidí.

Znovu byl vězněn v Gatehouse, v Newgate a jako zahraniční katolický kněz souzen za údajné odvádění anglických poddaných od věrnosti králi. Královna Marie Henrieta však věděla o jeho hrdinské obětavosti v době epidemie, a proto rozhodla o jeho propuštění. Brzy však byl z Anglie znovu vypovězen na základě zákona ze 7. 4. 1641 a vrátil se do Vlámska. Asi půl roku působil jako kaplan u pluku a zase se vrátil do Anglie. Rok a půl šířil evangelium v okolí města Durhamu, až jej objevili vojáci, hledající jiného kněze. Pár týdnů jim unikal, než byl uvězněn a přepraven do Londýna k soudu, který ho 30. 1. 1645 odsoudil k smrti. O dva dny později byl popraven v Tyburn za velké účasti lidu, který se sešel z úcty k němu.

V roce 1929 byl blahořečen Piem XI. a v roce 1970 kanonizován Pavlem VI.

PŘEDSEVZETÍ, MODLITBA

Jsem ohrožován myšlenkou, že to, co dělám pro víru, je dostačující. Dnes to porovnám s tím, co dělal sv. Jindřich Morse.

Bože, ukázal jsi nám zářný příklad horlivosti a statečnosti svatého Jindřicha Morse, který vyznal víru až k prolití krve. Jeho památku si dnes připomínáme a prosíme Tě, pomáhej nám žít podle vzoru jeho ctností skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Tryphon (století neznámé); Severus, ep. Ravennaten (po r. 342); Paulus, ep. Tricastinen (s. IV.); Brigida (asi 525); Ursus, presb. (před s. IX); Agrippanus (s. VII.); Sigisbertus, rex Austrasiæ III. (656); Raymundus, abbas (asi 1160); Ioannes, ep. Sancti Maclovii (1163); Reginaldus Aurelianensis (1220); Viridiana (1236/1242); Andreas de Comitibus Signi (1302); Conorus O'Devany et Patricius O'Lougham (1612); Henricus Morse (1645); Maria Anna Vaillot et XLVI soci (1794); Barbara Ch'oe Yŏng-i (1840); Ioanna Francisca a Visitatione (Anna) Michelotti (1888); Aloysius Variara, presbyter (1923)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.