Světci k nám hovoří...
Bez písemného souhlasu autora není povoleno jakékoliv další veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.
úvodní informace      výběr světce podle měsíců      další spisy autora
-

Carolus Díaz Gandía

11. srpna, připomínka
Úmrtí:1936Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Clara de Asisio (1253); Tiburtius, m. Romæ (s. III/IV in.); Susanna, titularis basilicæ in Urbe (století neznámé); Mauritius Tornay (1949); Alexander Carbonarius (s. III); Equitius (ante 571); Gaugericus (ca. 625); Rufinus, ep. Asisien. (ca. s. IV); Cassianus, ep. Beneventan. (s. IV); Rusticola (632); Ioannes Sandys, Stephanus Rowsham et Gulielmus Lampley* (1586,1587 et 1588); Taurinus, ep. Ebroicen. (ca. s. V); Attracta (s. V); Ioannes Georgius Rhem (1794); Carolus Díaz Gandía (1936); Raphael Alonso Gutiérrez (1936); Michael Domingo Cendra (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský