Světci k nám hovoří...


sv. Brigita z Kildare

Brigida

1. února, připomínka
Postavení:abatyše
Úmrtí:asi 525

ŽIVOTOPIS

Narodila se kolem roku 453 u Kildare v Irsku. Byla pokřtěna asi ještě sv. Patrikem, jeho známá horlivost jí byla vzorem. Ve 14 letech se rozhodla pro řeholní život. Z příběhů o ní se dovídáme, že byla veselou, laskavou a soucitnou osobností se vztahem k zemědělskému prostředí. Je považována za zakladatelku nejstarší řeholní komunity v Irsku. Pod jedním dubem si postavila chýši k modlitbě a k přebývání a byla pojmenována "cell-dara" (v překladu kostel dubu). Začala kolem sebe sdružovat panny, které se rozhodovaly ji následovat a postupně se prvotní komunita změnila v klášter. Základem jejího řádu se asi stala řehole sv. Augustina a ona byla abatyší, která se starala i o evangelizaci širšího okolí a o založení i mužského kláštera. Za svého života měla v irské církvi významnou pozici.

Pohřbena byla v Kildare a za dánské invaze byly její ostatky přemístěny do Downpatricku k ostatkům sv. Patrika, část se dostala na vzdálenější místa v Evropě.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Tryphon (století neznámé); Severus, ep. Ravennaten (po r. 342); Paulus, ep. Tricastinen (s. IV.); Brigida (asi 525); Ursus, presb. (před s. IX); Agrippanus (s. VII.); Sigisbertus, rex Austrasiæ III. (656); Raymundus, abbas (asi 1160); Ioannes, ep. Sancti Maclovii (1163); Reginaldus Aurelianensis (1220); Viridiana (1236/1242); Andreas de Comitibus Signi (1302); Conorus O'Devany et Patricius O'Lougham (1612); Henricus Morse (1645); Maria Anna Vaillot et XLVI soci (1794); Barbara Ch'oe Yŏng-i (1840); Ioanna Francisca a Visitatione (Anna) Michelotti (1888); Aloysius Variara, presbyter (1923)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.