Světci k nám hovoří...
Bez písemného souhlasu autora není povoleno jakékoliv další veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.
úvodní informace      výběr světce podle měsíců      další spisy autora
-

sv. Severus z Ravenny
Severus, ep. Ravennaten

1. února, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:po r. 342
Patron:policistů, soukeníků, tkalců
Atributy:biskup,holubice,tkalcovský člunek a další nástroje

ŽIVOTOPIS

Byl tkalcem v italském městě Ravenně. Měl manželku Vincencii a dceru Innocencii. Zúčastnil se synody v Sardice konané v letech 342-343, na níž byl zvolen biskupem. Dle jedněch zpráv jeho vědomosti z Písma přesvědčily ostatní biskupy na sněmu, že jsou vlité Duchem svatým, nikoli získané studiem a proto ho zvolili, dle druhých byla příčinou rozhodnutí biskupů holubice. Žil v pověsti svatosti a z jeho úmrtí se dochovalo pouze datum 1. 2. nikoliv rok.


Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Henricus Morse (1645); Brigida (ca. 525); Severus, ep. Ravennaten (po r. 342); Sigisbertus, rex Austrasiæ III. (656); Andreas de Comitibus Signi (1302); Tryphon (s. inc.); Paulus, ep. Tricastinen (s. IV); Ursus, presb. (ante s. IX); Agrippanus (s. VII); Raymundus, abbas (ca. 1160); Ioannes, ep. Sancti Maclovii (1163); Reginaldus Aurelianensis (1120); Viridiana (1236/1242); Conorus O'Devany et Patricius O'Lougham (1612); Maria Anna Vaillot et XLVI soci (1794); Ioanna Francisca a Visitatione (Anna); Michelotti (1888)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský