Světci k nám hovoří...


sv. Severus z Ravenny

Severus, ep. Ravennaten

1. února, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:po r. 342
Patron:policistů, soukeníků, tkalců
Atributy:biskup, holubice, tkalcovský člunek a další nástroje

ŽIVOTOPIS

Byl tkalcem v italském městě Ravenně. Měl manželku Vincencii a dceru Innocencii. Zúčastnil se synody v Sardice konané v letech 342-343, na níž byl zvolen biskupem. Dle jedněch zpráv jeho vědomosti z Písma přesvědčily ostatní biskupy na sněmu, že jsou vlité Duchem svatým, nikoli získané studiem, a proto ho zvolili, dle druhých byla příčinou rozhodnutí biskupů holubice. Žil v pověsti svatosti a z jeho úmrtí se dochovalo pouze datum 1. 2., nikoliv rok.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Tryphon (století neznámé); Severus, ep. Ravennaten (po r. 342); Paulus, ep. Tricastinen (s. IV.); Brigida (asi 525); Ursus, presb. (před s. IX); Agrippanus (s. VII.); Sigisbertus, rex Austrasiæ III. (656); Raymundus, abbas (asi 1160); Ioannes, ep. Sancti Maclovii (1163); Reginaldus Aurelianensis (1220); Viridiana (1236/1242); Andreas de Comitibus Signi (1302); Conorus O'Devany et Patricius O'Lougham (1612); Henricus Morse (1645); Maria Anna Vaillot et XLVI soci (1794); Barbara Ch'oe Yŏng-i (1840); Ioanna Francisca a Visitatione (Anna) Michelotti (1888); Aloysius Variara, presbyter (1923)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.