Světci k nám hovoří...


sv. Sigisbert III.

Sigisbertus, rex Austrasiæ III.

1. února, připomínka
Postavení:král
Úmrtí:656
Atributy:almužny, král

ŽIVOTOPIS

Jedná se o velmi mladého krále z Austrasie. Bylo to území části dnešního západního Německa a východní Francie. Otec Dagobert II. jej jmenoval králem už v útlém věku asi 4 let. Kolínským biskupem Kunibertem byl velmi pečlivě vychováván v křesťanské víře. Sigisbert bral víru velmi vážně a poctivě se stavěl k úkolům panovníka. Založil v Belgii opatství Stablo a Malmédy a v Lotrinsku sv. Martina. Tam byl po předčasné smrti, asi ve věku kolem 26 let, pochován.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Tryphon (století neznámé); Severus, ep. Ravennaten (po r. 342); Paulus, ep. Tricastinen (s. IV.); Brigida (asi 525); Ursus, presb. (před s. IX); Agrippanus (s. VII.); Sigisbertus, rex Austrasiæ III. (656); Raymundus, abbas (asi 1160); Ioannes, ep. Sancti Maclovii (1163); Reginaldus Aurelianensis (1220); Viridiana (1236/1242); Andreas de Comitibus Signi (1302); Conorus O'Devany et Patricius O'Lougham (1612); Henricus Morse (1645); Maria Anna Vaillot et XLVI soci (1794); Barbara Ch'oe Yŏng-i (1840); Ioanna Francisca a Visitatione (Anna) Michelotti (1888); Aloysius Variara, presbyter (1923)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.