Světci k nám hovoří...
Bez písemného souhlasu autora není povoleno jakékoliv další veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.
úvodní informace      výběr světce podle měsíců      další spisy autora
-
sv. Sigisbert III.
Sigisbertus, rex Austrasiæ III.

1. února, připomínka
Postavení:král
Úmrtí:656
Atributy:almužny, král

ŽIVOTOPIS

Jedná se o velmi mladého krále z Austrázie. Bylo to území části dnešního západního Německa a východní Francie. Otec Dagobert II. jej jmenoval králem už v útlém věku asi 4 let. Kolínským biskupem Kunibertem byl velmi pečlivě vychováván v křesťanské víře. Sigisbert bral víru velmi vážně a poctivě se stavěl k úkolům panovníka. Založil v Belgii opatství Stablo a Malmédy a v Lotrinsku sv. Martina. Tam byl po předčasné smrti, asi ve věku kolem 26 let, pochován.


Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Henricus Morse (1645); Brigida (ca. 525); Severus, ep. Ravennaten (po r. 342); Sigisbertus, rex Austrasiæ III. (656); Andreas de Comitibus Signi (1302); Tryphon (s. inc.); Paulus, ep. Tricastinen (s. IV); Ursus, presb. (ante s. IX); Agrippanus (s. VII); Raymundus, abbas (ca. 1160); Ioannes, ep. Sancti Maclovii (1163); Reginaldus Aurelianensis (1120); Viridiana (1236/1242); Conorus O'Devany et Patricius O'Lougham (1612); Maria Anna Vaillot et XLVI soci (1794); Ioanna Francisca a Visitatione (Anna); Michelotti (1888)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský