Světci k nám hovoří...


blah. Ondřej de Signia

Andreas de Comitibus Signi

1. února, připomínka
Postavení:kardinál OFM
Úmrtí:1302

ŽIVOTOPIS

Pocházel z římské rodiny, ze které vzešli čtyři papežové a řada hodnostářů. Netoužil být významnou osobností, právě naopak, chtěl patřit k Menším bratřím a zatoužil po přísném životě v poustevnickém konventu v Pigliu, na hoře Scalambra. Zdokonaloval se tam v asketickém životě a také psal a studoval. Byl obdařen charizmatickou mocí nad ďáblem a darem konání zázraků.

V neklidné době si ho papež Bonifác VIII. z rodu Conti povolal do své blízkosti a v jeho v 55 letech z něj učinil kardinála. Zemřel po sedmi letech působení ve světě rozvráceném rodovými a mezistátními spory.

V roce 1724 byl blahořečen papežem Inocencem XIII., jenž pocházel také z rodu Conti.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Tryphon (století neznámé); Severus, ep. Ravennaten (po r. 342); Paulus, ep. Tricastinen (s. IV.); Brigida (asi 525); Ursus, presb. (před s. IX); Agrippanus (s. VII.); Sigisbertus, rex Austrasiæ III. (656); Raymundus, abbas (asi 1160); Ioannes, ep. Sancti Maclovii (1163); Reginaldus Aurelianensis (1220); Viridiana (1236/1242); Andreas de Comitibus Signi (1302); Conorus O'Devany et Patricius O'Lougham (1612); Henricus Morse (1645); Maria Anna Vaillot et XLVI soci (1794); Barbara Ch'oe Yŏng-i (1840); Ioanna Francisca a Visitatione (Anna) Michelotti (1888); Aloysius Variara, presbyter (1923)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.