Světci k nám hovoří...


sv. Pavel

Paulus, ep. Tricastinen

1. února, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:s. IV.

ŽIVOTOPIS

Pocházel z Remeše v Gallii Belgice (dnešní Francie) a s rodinou musel před nájezdy Franků utéci do oblasti Arles na jihu Francie. V Tricastinu asi 70 km severně od Arles se později stal významným biskupem, po kterém bylo jeho diecézní město přejmenováno na Saint-Paul-Trois-Châteaux. Je o něm uváděno, že v roce 374 podepsal akty valencijského koncilu a podle určitých zpráv byl biskupem od roku 371. Názory na dochované či tradované údaje o jeho životě nejsou jednotné. O Vánocích roku 1561 heretici jeho ostatky spálili.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Tryphon (století neznámé); Severus, ep. Ravennaten (po r. 342); Paulus, ep. Tricastinen (s. IV.); Brigida (asi 525); Ursus, presb. (před s. IX); Agrippanus (s. VII.); Sigisbertus, rex Austrasiæ III. (656); Raymundus, abbas (asi 1160); Ioannes, ep. Sancti Maclovii (1163); Reginaldus Aurelianensis (1220); Viridiana (1236/1242); Andreas de Comitibus Signi (1302); Conorus O'Devany et Patricius O'Lougham (1612); Henricus Morse (1645); Maria Anna Vaillot et XLVI soci (1794); Barbara Ch'oe Yŏng-i (1840); Ioanna Francisca a Visitatione (Anna) Michelotti (1888); Aloysius Variara, presbyter (1923)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.