Světci k nám hovoří...


sv. Agripan

Agrippanus

1. února, připomínka
Postavení:mučedník
Úmrtí:s. VII.

ŽIVOTOPIS

Narodil se ve Španělsku jako jediný syn bohatých rodičů. Ti po něm později chtěli, aby se oženil, ale neuspěli. Agripan se rozhodl pro život zasvěcený Bohu. Podle legendy se vydal za papežem Martinem I. do Říma a ten z něj nakonec udělal biskupa Puy v Languedocu (dnes Puy-en-Velay) v Galii. Ve své misijní činnosti se prý zaměřil na evangelizaci v oblasti Boutieres Loisirs, kde byly rozšířeny ariánské a Helvidiovy bludy. Ty popíraly panenství Panny Marie a propagovaly přednost manželství i mezi duchovenstvem.

Agripan se asi v roce 602 vracel z Říma do své diecéze a na cestě byl se svým doprovodem přepaden pohany a v Chinacum popraven stětím. Jeho nástupce biskup Dulcidius zařídil přenesení jeho ostatků do Puy, aby byly uloženy v místním kostele Saint-Etienne.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Tryphon (století neznámé); Severus, ep. Ravennaten (po r. 342); Paulus, ep. Tricastinen (s. IV.); Brigida (asi 525); Ursus, presb. (před s. IX); Agrippanus (s. VII.); Sigisbertus, rex Austrasiæ III. (656); Raymundus, abbas (asi 1160); Ioannes, ep. Sancti Maclovii (1163); Reginaldus Aurelianensis (1220); Viridiana (1236/1242); Andreas de Comitibus Signi (1302); Conorus O'Devany et Patricius O'Lougham (1612); Henricus Morse (1645); Maria Anna Vaillot et XLVI soci (1794); Barbara Ch'oe Yŏng-i (1840); Ioanna Francisca a Visitatione (Anna) Michelotti (1888); Aloysius Variara, presbyter (1923)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.