Světci k nám hovoří...


sv. Rajmund

Raymundus, abbas

1. února, připomínka
Postavení:opat OCist
Úmrtí:asi 1160

ŽIVOTOPIS

Datum i místo narození jsou neznámé. Podle legend mohl pocházet z jižní Francie nebo ze tří různých oblastí dnešního Španělska. Údajně se nejprve stal kanovníkem při v katedrále v Tarazoně, kterou v roce 1120 dobyli Maurové. Potom je uváděný jako cisterciácký mnich kláštera Scala Dei v Escaladieu v Gaskoňsku (dnes Francie). S rozšiřováním svého řádu přešel Rajmund do nového kláštera v dnešním španělském Niencebas. Ten vznikl na pozemku od kastilského krále Alfonse VII. Zde byl v době králova úmrtí (1157) opatem Rajmund a ten po nástupu nového panovníka Sancha III. se za ním vydal do Toleda, aby od něj získal potvrzení privilegií udělených klášteru králem Alfonsem.

V Toledu se od spolubratra Diega, který před vstupem do kláštera byl rytířem, dozvěděl o útocích Maurů na Calatravu v historické provincii Reino de Castilla la Nueva. Templářských rytířů bylo pro obranu města málo a král Sancho proto Calatravu přislíbil těm, kteří ji půjdou proti Maurům bránit. Po poradě s Diegem se Rajmund rozhodl k využití situace a věc projednal s místním arcibiskupem Juanem II., který mu přislíbil zajištění pomoci. Následně Rajmund zorganizoval armádu, před kterou muslimové ustoupili. Calatrava se tak stala majetkem Rajmundova kláštera a z dobrovolných rytířů se stali rytíři nového vojenského řádu, který Rajmund založil. Sem prý přešli i mniši z Fitero. Řád Calatrava si zachoval základní pravidla podle sv. Benedikta a formálně byl přičleněn k cisterciáckému řádu. Je uváděný jako jeden ze čtyř vojenských řádů ve Španělsku. Byl první v Kastilii a druhým s papežským souhlasem vyjádřeným bulou Alexandra III. z 26. 9. 1164.

Poslední dny svého života Rajmund strávil v Ciruelos poblíž Toleda, kde v ústraní zemřel údajně v roce 1163.

K jeho zapsání mezi svaté prý došlo v roce 1719, ale vyskytuje se až v indexu světců mezi 16. a 20. stoletím. Jeho připomínka je v posledním martyrologiu s datem 1. 2., v řádu (OCist) je památka 6. 2. a výskyt jeho památky je v některých kalendářích uváděný také 15. 3.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Tryphon (století neznámé); Severus, ep. Ravennaten (po r. 342); Paulus, ep. Tricastinen (s. IV.); Brigida (asi 525); Ursus, presb. (před s. IX); Agrippanus (s. VII.); Sigisbertus, rex Austrasiæ III. (656); Raymundus, abbas (asi 1160); Ioannes, ep. Sancti Maclovii (1163); Reginaldus Aurelianensis (1220); Viridiana (1236/1242); Andreas de Comitibus Signi (1302); Conorus O'Devany et Patricius O'Lougham (1612); Henricus Morse (1645); Maria Anna Vaillot et XLVI soci (1794); Barbara Ch'oe Yŏng-i (1840); Ioanna Francisca a Visitatione (Anna) Michelotti (1888); Aloysius Variara, presbyter (1923)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.