Světci k nám hovoří...


sv. Jan

Ioannes, ep. Sancti Maclovii

1. února, připomínka
Postavení:biskup OCist
Úmrtí:1163

ŽIVOTOPIS

Narodil se v roce 1098 v Châtillon u Vitré nebo u Rennes ve Francii. K jeho jménu Jan se někdy přidává místo narození, ale častěji přezdívka pocházející až od jeho hrobu, který se od ostatních lišil tím, že kolem něj byla kovová mřížka, která byla účelová k ochraně před poutníky. Proto se začalo říkat Jan od mřížky – Jean de La Grille – francouzsky.

Vystudoval v Paříži a kolem roku 1121 vstoupil do cisterciáckého řádu. Podle slov římského martyrologia se stal mužem obdivuhodné askeze a spravedlnosti, kterého Bernard (pam. 20. 8.) chválil jako chudého biskupa, přítele chudých a milovníka chudoby.

Od opata Bernarda byl z Clairvaux poslán založit v Bretani opatství Begard. Po jmenování biskupem v Alethu přemístil biskupský stolec do Saint-Malo. V roce 1162 doprovázel arcibiskupa z Tours na koncil v Montpellier a v dalším roce 1. 2. zemřel. Jeho hrob se stal cílem mnoha poutníků a jeho kult v roce 1517 potvrdil papež Lev X.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Tryphon (století neznámé); Severus, ep. Ravennaten (po r. 342); Paulus, ep. Tricastinen (s. IV.); Brigida (asi 525); Ursus, presb. (před s. IX); Agrippanus (s. VII.); Sigisbertus, rex Austrasiæ III. (656); Raymundus, abbas (asi 1160); Ioannes, ep. Sancti Maclovii (1163); Reginaldus Aurelianensis (1220); Viridiana (1236/1242); Andreas de Comitibus Signi (1302); Conorus O'Devany et Patricius O'Lougham (1612); Henricus Morse (1645); Maria Anna Vaillot et XLVI soci (1794); Barbara Ch'oe Yŏng-i (1840); Ioanna Francisca a Visitatione (Anna) Michelotti (1888); Aloysius Variara, presbyter (1923)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.