Světci k nám hovoří...


sv. Cézarius z Arles

Cæsarius, ep. Arelaten.

27. srpna, připomínka
Postavení:arcibiskup
Úmrtí:542
Patron:vzýván proti nebezpečí ohně

ŽIVOTOPIS

Narodil se kolem roku 470 v Chalon- sur- Saône ve Francii. Od mládí byl štědrý k chudým. V 18 letech vstoupil do kláštera na ostrově Lerins poblíž Nizzy. Stal se tam svědomitým správcem, ale jeho zásady nevyhovovaly některým bratrům. To byl spolu s onemocněním důvod, pro který odešel do Arles, kde se stal knězem.

Roku 503 byl v Arles jmenován biskupem. Po dvou letech byl křivě obviněn a na svůj biskupský stolec se mohl vrátit až když se prokázala pravda. Putoval i do Říma, kde jednal s papežem Symmachem. Svědomitě vedl svěřené duchovenstvo a svou horlivostí přispíval všemu lidu. Založil panenský klášter i nemocnici a dbal o její vybavení. Postaral se o zřízení útulku pro chudé. Psal pastýřské listy čtené v kostelech a díky dalšímu přepisování se některá jeho kázání zachovala. Sepsal i řeholi pro sestry a prosazoval zpívání žalmů. Svolával reformní synody. Při jedné z nich, v Orange r. 529 bylo na jeho návrh odsouzeno bludné učení semipelagiánů.

Věřící vedl k přípravě na vánoce s těmito slovy: "Kdyby tě nějaký král nebo otec rodiny pozval na oslavu svých narozenin, co by sis na sebe oblékl? Určitě nové, elegantní, skvělé šaty, ani staré, ani levné, ani nic ošklivého, co by mohlo urazit toho, kdo tě pozval! - S podobnou péčí a nakolik je to možné, připrav s Kristovou pomocí svou duši a vyzdob ji ornamenty ctností, drahokamy prostoty a květy mírnosti. Tak se připrav na slavnost věčného Krále, na narozeniny našeho Pána a Spasitele..." (Sermo 187, 3)

Podle legendy svojí modlitbou dosáhl uhašení velkého požáru Arles. Poslední dny svého života prý strávil v jím založeném marseillském klášteře u své sestry Cézarie. Za místo smrti je však uváděn klášter svatý Jan v sídelním městě jeho biskupství. Pohřben byl v basilice P. Marie v Arles.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Monica, m. s. Augustini (387); Rufus, m. Capuæ (III/IV); Pœmen (s. IV/V); Cæsarius, ep. Arelaten. (542); Gebhardus (995); Amadeus (1159); Rogerius Cadwallador (1610); David Lewis (1679); Ioannes Baptista de Souzy et Udalricus /Ioannes Baptista/ Guillaume (1794); Dominicus a Matre Dei Barberi (1849); Maria a Columna Izquierdo Albero, virgo (1945); Ioannes, ep. Papien. (ca.825); Mannea (ca. s. IV); Marcellinus, Mannea (ca. s. IV); Petrus, miles (ca. s. IV); Serapion, clericus (ca. s. IV); Narnus (s. IV); Licerius (ca. 540); Guarinus, ep. Sedunen. (1150); Angelus Conti (1312); Antonius a Sancto Francisco (1627); Caius Jiyemon, . (1627); Francisca, m. Nagasakii (1627); Franciscus Kuhioye, . (1627); Franciscus Kurobioye, . (1627); Gaspar Vaz (1627); Lucas Kiyemon (1627); Ludovicus Matsuo Soyemon (1627); Magdalena Kiyota, . (1627); Maria Vaz (1627); Martinus Gómez, . (1627); Michael Kizayemon, . (1627); Ferdinandus González A (1936); Raymundus Martí Soriano (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.