Světci k nám hovoří...


sv. Lupus

Lupus, ep. Senonen

1. září, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:asi 623

ŽIVOTOPIS

Narodil se blízko Orleans u řeky Loira v Galii (Francie). Jako rodiče jsou uváděni Bettone a Austregilda. Byl synovcem dvou biskupů, Austremia z Orléansa a Aunaria z Auxerrea, kteří se přičinili o jeho vzdělání. Vychován byl v lásce ke Kristu, vždy velkorysý k chudým a měl rád hudbu. Stal se knězem a nástupcem Artemia na biskupském stolci v Sens.

Jeho velká laskavost vedla k pomluvě, pro kterou byl králem Chlotarem II. poslán do vyhnanství. Údajně ve Vimeu. Mezi Blangy- sur- Bresle a Camaches pokračoval v hlásání evangelia. Lid jeho diecéze se ale přičinil, že Chlotar II. ho povolal zpět a s omluvou mu nabídl dary pro chrám. Lupus zemřel přirozenou smrtí a byl pohřben v basilice sv. Kolumba v Sens.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Ægidius, abbas in valle Flaviana (s. VI/VII); Iosue (XII.stol. př. Kr.); Iuliana de Collalto (1262); Verena (s. IV); Lupus, ep. Senonen (asi 623); Ioanna Soderini (asi 1367); (Christinus /Michael/ Roca Huguet et XI socii*) (1936); Maria a Monte Carmelo Moreno Benítez et Maria a Refugio Carbonell Mu (1936); Terentianus (ca. s. IV); Vincentius, ep. Aquen. (ca. s. IV); Verena Verena (s. IV); Victorius, ep. Cenomanen (ca. 490); Constantius, ep. Aquinaten. (ca. 570); Christinus (Michael) Roca Huguet et XI socii, (1936): Beniamin (Alexander) Cobos Celada* (1936); Alphonsus Sebastiá Vi (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.